Fencyklidin, U-

Klinisk farmakologi

Alternativa sökord:
  • PCP
  • Angel dust
Indikationer / kompletterande analyser:
Missbruk, Intoxikation.
Metod:

Screening utförs med immunkemisk metod.
 
Verifikation utförs i förekommande fall med kromatografisk metod med masspektrometrisk detektion (LC-MS/MS) och utförs vid Unilabs i Eskilstuna.
 
Vid analys av missbrukmedel mäter vi även U-Kreatinin för att bedöma urinens spädningsgrad och öka säkerheten i tolkningen av provsvaret.

Gränsvärden.

Remiss:

Droganalys, Klinisk farmakologi

Fyll i:
- provtagningsdatum
- frågeställning
- anamnes
- remitterande läkare

Provtagning:

Övervakad provtagning
10 ml urinrör: "Drogtest urin, gul skruvkork" skall användas. Röret ska beställas via Webbutiken på karolinska.se/lab. beställningssida

Inga andra typer av rör kan accepteras pga inkompabilitet med provsorteringsroboten.

Fyll röret till max 1 cm från övre kanten. Provvolymer under 5 mL underkänns och analysen avvisas.

Förvaring / transport:
Efter provtagning ska provet skickas direkt för analys. Om transport till laboratoriet inte sker samma dag så ska provet förvaras i kyl. Provet skickas måndag-torsdag med A-post.
Transport kan ske utan kyla.
Ackreditering:
Ja