Etylglukuronid, U-

Klinisk farmakologi

Alternativa sökord:
  • ETG
  • ETS
  • Etylsulfat
Indikationer / kompletterande analyser:
Kontroll av eventuellt alkoholintag
Metod:
Screening utförs med immunkemisk metod.

Vi mäter även U-kreatinin för att bedöma urinens spädningsgrad och öka säkerheten i tolkningen av provsvaret.

Vid positivt resultat utförs alltid verifiering med kromatografisk metod med masspektrometrisk detektion (LC-MS/MS).

I metoden detekteras: Etylgukuronid och Etylsulfat.
 
  Gränsvärde
  Screening Verifiering
Etylglukuronid 0,5 mg/L 0,5 mg/L
Etylsulfat   0,1 mg/L
Remiss:
Droganalys, Klinisk farmakolgi
(För företagsprover remiss Drogtest för arbetslivet).

Fyll i:
- provtagningsdatum
- frågeställning
- anamnes
- remitterande läkare
Provtagning:

Övervakad provtagning
10 ml urinrör: "Drogtest urin, gul skruvkork" skall användas. Röret ska beställas via Webbutiken på karolinska.se/lab. beställningssida

Inga andra typer av rör kan accepteras pga inkompabilitet med provsorteringsroboten.

Fyll röret till max 1 cm från övre kanten. Provvolymer under 5 mL underkänns och analysen avvisas.

Förvaring / transport:
Efter provtagning ska provet skickas direkt för analys. Om transport till laboratoriet inte sker samma dag så ska provet förvaras i kyl. Provet skickas måndag-torsdag med A-post.
Transport kan ske utan kyla.
Svarsrutiner:

Negativa resultat svaras ut direkt efter immunkemisk screening vilket normalt sker inom ett dygn efter ankomst till laboratoriet.
Påvisade substanser i provlösningen anges som positiva om uppmätt koncentration överstiger definierat gränsvärde.
Positiva screeningresultat verifieras med ytterligare en metod baserad på vätskekromatografi med masspektrometrisk detektion innan svar rapporteras till beställaren.

Ackreditering:

Ja