Drogtest, saliv-

Klinisk farmakologi

Alternativa sökord:
Indikationer / kompletterande analyser:
Kontroll av eventuellt drogintag.
Metod:
Beställning av enskilda analyser kan endast ske vid provtagning med Quantisal provtagningskit och endast vid drogtest i arbetslivet.
Följande analyser kan beställas: amfetaminer, opiater, cannabis, kokain bensodiazepiner och tramadol.
Screening utförs med immunokemisk metod.
Vid positivt resultat utförs verifiering med kromatografisk metod med masspektrometrisk detektion (LC-MS/MS)

Vid verifikationsanalys analyseras:
  • Amfetaminer: amfetamin, metamfetamin, MDMA och MDA
  • Opiater: morfin, kodein, etylmorfin och heroinmetaboliten 6-MAM
  • Cannabis: tetrahydrocannabinol (THC)
  • Kokain: kokain och dess metabolit bensoylekgonin
  • Bensodiazepiner: 7-aminoklonazepam, 7-aminoflunitrazepam, 7-aminonitrazepam, alprazolam, bromazepam, diazepam, fenazepam, flunitrazepam, klonazepam, midazolam, nordiazepam, nitrazepam, oxazepam, temazepam.
  • Tramadol: tramadol
Remiss:
Företagsprover remiss:  "Drogtest för arbetslivet"

Fyll i:
-saliv
-provtagningsdatum
-frågeställning
-remitterande läkare
Provtagning:
Använd Quantisal provtagningskit

Beställs genom Webbutiken
Förvaring / transport:
Efter provtagning ska provet skickas direkt för analys. Om transport till laboratoriet inte sker samma dag så ska provet förvaras i kyl. Provet skickas måndag-torsdag med A-post.
Transport kan ske utan kyla.
Svarsrutiner:
Gränsvärdet anger påvisade substanser som µg/L i provlösningen.
Ackreditering:
Ja
Kommentar: