Barbiturater, U-

Klinisk farmakologi

Alternativt sökord: Drogtest (Barbiturater, U-)
Läkemedelsnamn:
  • Fenobarbital
  • Fenemal
  • Primidon
  • Sodium tiopental
  • Tiopentalnatrium
  • Pentocur
Indikationer / kompletterande analyser:
Kontroll av eventuellt drogintag.
Metod:

Screening utförs med immunkemisk metod.

Verifiering utförs med kromatografisk metod med masspektrometrisk detektion (LC-MS/MS) och utförs av Artztpraxis für medizinische Mikrobiologie Labordiagnostik i Dessau, Tyskland.

I metoden detekteras:
Amobarbital, Butabarbital, Butalbital, Methohexital, Pentobarbital, Phenobarbital, Secobarbital, Thiopental.

Vid analys mäter vi även U-Kreatinin för att bedöma urinens spädningsgrad och öka säkerheten i tolkningen av provsvaret.

  Gränsvärde
  Screening Verifiering
Barbiturater 200 µg/L -
Remiss:

Elektronisk remiss: TakeCare eller Labportalen
Pappersremiss: Droganalys, Klinisk farmakologi

Fyll i:
- provtagningsdatum
- frågeställning
- anamnes
- remitterande läkare

Provtagning:

Övervakad provtagning, se instruktioner: ​beskrivningar och bilder​.
10 ml urinrör: "Drogtest urin, gul skruvkork" skall användas. Röret ska beställas via Webbutiken på karolinska.se/lab. beställningssida

Inga andra typer av rör kan accepteras pga inkompabilitet med provsorteringsroboten.

Fyll röret till max 1 cm från övre kanten. Provvolymer under 5 mL underkänns och analysen avvisas.

Förvaring / transport:
Efter provtagning ska provet skickas direkt för analys. Om transport till laboratoriet inte sker samma dag så ska provet förvaras i kyl. Provet skickas måndag-torsdag med A-post.
Transport kan ske utan kyla.
Svarsrutiner:

Negativa resultat svaras ut direkt efter immunkemisk screening vilket normalt sker inom ett dygn efter ankomst till laboratoriet.


Påvisade substanser i provlösningen anges som positiva om uppmätt koncentration överstiger definierat gränsvärde.


Positiva screeningresultat skickas till Artztpraxis für medizinische Mikrobiologie Labordiagnostik i Dessau, Tyskland där de verifieras med ytterligare en metod baserad på vätskekromatografi med masspektrometrisk detektion innan svar rapporteras till beställaren.

Ackreditering:

Ja