Amfetaminer, U-

Klinisk farmakologi

Alternativa sökord:
Indikationer / kompletterande analyser:
Kontroll av eventuellt drogintag.
Metod:

Screening med immunkemisk metod. Observera att metoden är ospecifik och kan ge utslag för många fenyletylaminer.

Vid analys mäter vi även U-Kreatinin för att bedöma urinens spädningsgrad och öka säkerheten i tolkningen av provsvaret.

Vid positivt resultat utförs verifiering med kromatografisk metod  med masspektrometrisk detektion (LC-MS/MS). 

I metoden detekteras:
Amfetamin, Metamfetamin, MDMA, MDA

  Gränsvärde
  Screening Verifiering
Amfetaminer 500 µg/L 200 µg/L
Remiss:
Elektronisk remiss: TakeCare eller Labportalen
Pappersremiss: Droganalys, klinisk farmakologi
(För företagsprover remiss Drogtest för arbetslivet)

Fyll i:
- provtagningsdatum
- frågeställning
- anamnes
- remitterande läkare
Provtagning:
Övervakad provtagning, se instruktioner: beskrivningar och bilder​.
10 ml urinrör: "Drogtest urin, gul skruvkork" skall användas. Röret ska beställas via Webbutiken på karolinska.se/lab. beställningssida Inga andra typer av rör kan accepteras pga inkompabilitet med provsorteringsroboten.
Fyll röret till max 1 cm från övre kanten. Provvolymer under 5 mL underkänns och analysen avvisas.
Förvaring / transport:
Efter provtagning ska provet skickas direkt för analys. Om transport till laboratoriet inte sker samma dag så ska provet förvaras i kyl. Provet skickas måndag-torsdag med A-post.
Transport kan ske utan kyla.
Svarsrutiner:

Negativa resultat svaras ut direkt efter immunkemisk screening vilket normalt sker inom ett dygn efter ankomst till laboratoriet.

Påvisade substanser i provlösningen anges som positiva om uppmätt koncentration överstiger definierat gränsvärde.

Positiva screeningresultat verifieras med ytterligare en metod baserad på vätskekromatografi med masspektrometrisk detektion innan svar rapporteras till beställaren.

Ackreditering:
Ja
Kommentar:
Kathinon, Efedrin, Ritalina, Metylfenidat räknas till centralstimulerande aminer, men måste beställas separat.