Amfetaminer, U-

Klinisk farmakologi

Alternativa sökord:
Indikationer / kompletterande analyser:
Missbruk, Intoxikation 
Metod:

Screening med Immunkemisk metod. Observera att metoden är ospecifik och kan ge utslag för många fenyletylaminer.

Vid analys av missbruksmedel mäter vi även U-Kreatinin för att bedöma urinens spädningsgrad och öka säkerheten i tolkningen av provsvaret.

Vid positivt resultat utförs verifiering med kromatografisk metod  med masspektrometrisk detektion (LC-MS/MS). 

I metoden detekteras:
Amfetamin, Metamfetamin, MDMA, MDA
Gränsvärden

Remiss:
Elektronisk remiss: TakeCare eller Labportalen
Pappersremiss: Droganalys, klinisk farmakologi
(För företagsprover remiss Drogtest för arbetslivet)

Fyll i:
- provtagningsdatum
- frågeställning
- anamnes
- remitterande läkare
Provtagning:
Övervakad provtagning, se instruktioner: beskrivningar och bilder​.
10 ml urinrör: "Drogtest urin, gul skruvkork" skall användas. Röret ska beställas via Webbutiken på karolinska.se/lab. beställningssida Inga andra typer av rör kan accepteras pga inkompabilitet med provsorteringsroboten.
Fyll röret till max 1 cm från övre kanten. Provvolymer under 5 mL underkänns och analysen avvisas.
Förvaring / transport:
Efter provtagning ska provet skickas direkt för analys. Om transport till laboratoriet inte sker samma dag så ska provet förvaras i kyl. Provet skickas måndag-torsdag med A-post.
Transport kan ske utan kyla.
Ackreditering:
Ja
Kommentar:
Kathinon, Efedrin, Ritalina, Metylfenidat räknas till centralstimulerande aminer, men måste beställas separat.