Zuklopentixol, P-/S-

Klinisk farmakologi

Läkemedelsnamn:
  • Cisordinol
  • Clopixol
Akutföreskrifter:

Analysen ingår inte i Akutsortimentet. Vid särskilda behov måste laboratoriet kontaktas för diskussion på telefon 08-123 719 99.

Indikationer / kompletterande analyser:
Terapikontroll, otillräcklig effekt, biverkningar, compliance.
Metod:
Kromatografisk metod med masspektrometrisk detektion (LC-MS/MS).
Remiss:

Elektroniskt TakeCare: Zuklopentixol -P/S

Pappersremiss: Remiss Läkemedel, Klinisk farmakologi (beställs via Webbutiken​)

Ange på beställning/remiss:

  • provtagningsdatum och klockslag
  • datum och klockslag för senast intagen dos
  • datum för senaste dosjustering och föregående dosering
  • övriga läkemedel
  • vikt och frågeställning
Provtagning:

Na-heparinrör, mörkblå propp, eller serumrör med koagulationsaktivator, röd propp.

Volym 2 mL venblod.

Provtagning före dos.

 

Förvaring / transport:

Centrifugera provet och avskilj plasma/serum. Ljusskydda plasma/serum.

Hållbarhet vid förvaring och transport av ljusskyddat plasma/serum-prov:

  • Transport med ankomst till Klinisk farmakologi inom 7 dygn från provtagning kan ske i rums- eller kyltemperatur.
  • Vid förvaring och transport med ankomst >7 dygn från provtagning skall plasma/serum hållas fryst.

 

Referensintervall:
Se medicinsk bedömning på remissvar.

Svarsrutiner:
Analys utförs en gång per vecka.
Ackreditering:
Ja
Kommentar:
I samma analys kan zuklopentixol, sertralin, risperidon och haloperidol mätas om så specificeras av beställaren. En remiss och ett rör räcker.