Vortioxetin, P-/S-

Klinisk farmakologi

Läkemedelsnamn:
 • Brintellix
Akutföreskrifter:

Analysen ingår inte i Akutsortimentet. Vid särskilda behov måste laboratoriet kontaktas för diskussion på telefon 08-123 719 99.

Indikationer / kompletterande analyser:
Terapisvikt, misstänkta biverkningar och interaktioner.
Metod:
Kromatografisk metod med masspektrometrisk detektion (LC-MS/MS).
Remiss:

Elektroniskt i TakeCare: Vortioxetin, -P/S

Pappersremiss: remiss Läkemedel, Klinisk farmakologi 

Ange på remiss:

 • provtagningsdatum och klockslag
 • datum och klockslag för senast intagen dos
 • aktuell dos 
 • datum för senaste dosjustering och föregående dos
 • övriga läkemedel
 • P-kreatinin
 • vikt och frågeställning
Provtagning:
Na-heparinrör, mörkblå propp, eller rör med koagulationsaktivator, röd propp.

Volym 1 mL venblod. 

Provtagning före dos.
Förvaring / transport:

Centrifugera provet och avskilj plasma/serum.

Hållbarhet vid förvaring och transport av plasma/serum:

 • Transport med ankomst till Klinisk farmakologi inom 3 dygn från provtagning kan ske i rumstemperatur.
 • Vid förvaring och transport med ankomst 3-7 dygn från provtagning skall plasma/serum hållas kylt eller fryst.
 • Vid förvaring och transport med ankomst >7 dygn från provtagning måste plasma/serum hållas fryst.

 

Referensintervall:
Se medicinsk bedömning på remissvar.
Svarsrutiner:
Analys utförs en gång per vecka.
Ackreditering:

​Nej