Trimetoprim, P-/S-

Klinisk farmakologi

Läkemedelsnamn:
 • Bactrim
 • Eusaprim
 • Idotrim
 • Trimetoprim
Akutföreskrifter:
Akutmärkning är en förutsättning för akut analys. Akut analys med svar inom 24 timmar från mottaget prov.
Indikationer / kompletterande analyser:
Terapikontroll vid pneumocystis-pneumoni.
Metod:
Kromatografisk metod med masspektrometrisk detektion (LC-MS/MS).
Remiss:

Elektroniskt i TakeCare: Trimetoprim, -P/S

Pappersremiss: Remiss Läkemedel, Klinisk farmakologi (beställs via Webbutiken

Ange på remiss:

 • provtagningsdatum och klockslag
 • datum och klockslag för senast intagen dos 
 • aktuell dos
 • datum för senaste dosjustering och föregående dos
 • övriga läkemedel
 • vikt, P-kreatinin och frågeställning
Provtagning:
Na-heparinrör, mörkblå propp eller rör med koagulationsaktivator, röd propp.

Volym 1 mL venblod.

Provtagning före dos vid monoterapi.

Förvaring / transport:

Centrifugera provet och avskilj plasma/serum.

Hållbarhet vid förvaring och transport av plasma/serum:

 • Transport med ankomst till Klinisk farmakologi inom 7 dygn från provtagning kan ske i rums- eller kyltemperatur.
 • Vid förvaring och transport med ankomst >7 dygn från provtagning skall plasma/serum hållas fryst.

 

Referensintervall:
Se  medicinsk bedömning på remissvar.
Svarsrutiner:
Analys utförs en gång per vecka.
Ackreditering:

​Nej

Kommentar:
I samma analys kan trimetoprim och sulfametoxazol mätas om så specificeras av beställaren. En remiss och ett rör räcker.