Topiramat, P-/S-

Klinisk farmakologi

Läkemedelsnamn:
 • Topamac
 • Topimax
 • Topiramat
Akutföreskrifter:
Akutmärkning är en förutsättning för akut analys. Svar inom 2 timmar på prov som ankommer Klinisk farmakologi, Huddinge, senast kl 16:30 vardag, kl 14:30 lördag, kl 13:00 söndag.
Indikationer / kompletterande analyser:
Terapikontroll, biverkningar, bristande effekt.
Metod:
Immunokemisk metod.
Remiss:

Elektroniskt i TakeCare: Topiramat, -P/S 

Pappersremiss: Remiss Läkemedel, Klinisk farmakologi

 Ange på remiss:

 • provtagningsdatum och klockslag
 • datum och klockslag för senast intagen dos
 • aktuell dos 
 • datum för senaste dosjustering och föregående dos
 • övriga läkemedel
 • frågeställning
Provtagning:

Na-heparinrör, mörkblå propp, eller rör med koagulationsaktivator, röd propp.

Volym 1 mL venblod.

Provtagning före dos.

Förvaring / transport:

Centrifugera provet och avskilj plasma/serum. 

Hållbarhet vid förvaring och transport:

 • Transport med ankomst till Klinisk farmakologi inom 7 dygn från provtagning skall ske i kyltemperatur.

 • Förvaring och transport med ankomst >7 dygn från provtagning skall plasma/serum hållas fryst.

Referensintervall:

Se medicinsk bedömning på remissvar.

Svarsrutiner:
Analys utförs två gånger per vecka.
Ackreditering:

Ja

Kommentar: