Tiopental, P-

Klinisk farmakologi

Alternativa sökord:
 • Pentokoma
 • Pentobarbital
Läkemedelsnamn:
 • Pentocur
Akutföreskrifter:

Akutmärkning är en förutsättning för akut analys. Prov skickas med akuttransport direkt efter provtagning till Klinisk farmakologi, Huddinge. OBS! Kontakta jourhavande läkare på telefon 08-123 719 99 innan transport till Klinisk farmakologi, Huddinge.

Indikationer / kompletterande analyser:
Kontroll av vakenhetsgrad vid Pentokoma.
Metod:
Kromatografisk metod med masspektrometrisk detektion (LC-MS/MS).
Remiss:

Elektroniskt i TakeCare: Tiopental, -P

Pappersremiss: Remiss Läkemedel, Klinisk farmakologi

Ange på remiss:

 • provtagningsdatum och klockslag
 • datum och klockslag för senast intagen dos
 • aktuell dos 
 • datum för senaste dosjustering och föregående dos
 • övriga läkemedel
 • vikt och frågeställning
Provtagning:
Na-heparinrör, mörkblå propp, eller EDTA-rör, lila propp.
 
Volym 1 mL venblod. 
Förvaring / transport:
Centrifugera provet och avskilj plasma och kyl/frys.

Hållbarhet vid förvaring och transport:
 • Transport med ankomst till Klinisk farmakologi inom 1 dygn från provtagning skall ske i kyltemperatur.

 • Vid förvaring och transport med ankomst >1 dygn från provtagning skall plasman hållas fryst.

Referensintervall:

Se medicinsk bedömning på remissvar.

Svarsrutiner:
Analys påbörjas direkt efter ankomst till Klinisk farmakologi, Huddinge, med svar samma dag som ankomst. OBS! se akutföreskrifter ovan.
Ackreditering:

​Nej