Teriflunomid, P-

Klinisk farmakologi

Alternativa sökord:
 • Leflunomid
 • A771726
Läkemedelsnamn:
 • Arava
 • Aubagio
Akutföreskrifter:

Analysen ingår inte i Akutsortimentet. Vid särskilda behov måste laboratoriet kontaktas för diskussion på telefon 08-123 719 99.

Indikationer / kompletterande analyser:
Terapikontroll vid RA eller BK-virusnefropati, läkemedelsinteraktioner eller kontroll inför planerad graviditet efter tidigare behandling med Arava eller Aubagio.
Metod:
Kromatografisk metod med masspektrometrisk detektion (LC-MS/MS).
Remiss:

Elektroniskt i TakeCare: Teriflunomid, -P

Pappersremiss: Remiss Läkemedel, Klinisk farmakologi (beställs via Webbutiken​).

Ange på beställning/remiss:​​​

 • provtagningsdatum och klockslag​​​
 • datum och klockslag för senast intagen dos
 • aktuell dos
 • datum för senaste dosjustering och föregående dos
 • övriga läkemedel
 • vikt, P-kreatinin​

Provtagning:

Använd EDTA-rör, lila propp.

Volym 1 mL venblod. 

Provtagning före dos.

Förvaring / transport:

Centrifugera provet och avskilj plasma.

Hållbarhet vid förvaring och transport av plasma:

 • Transport med ankomst till Klinisk farmakologi inom 3 dygn från provtagning kan ske i rumstemperatur.

 • Förvaring och transport med ankomst >3 dygn från provtagning skall plasma hållas fryst.

Referensintervall:
Se medicinsk bedömning på remissvar.
Svarsrutiner:
Analys utförs varannan vecka.
Ackreditering:

​Nej

Kommentar:
I analysen mäts teriflunomid som dessutom är den aktiva metaboliten till leflunomid.