Tamoxifen, P-

Klinisk farmakologi

Alternativt sökord: Endoxifen
Läkemedelsnamn:
 • Nolvadex
Akutföreskrifter:

​Analysen ingår inte i Akutsortimentet. Vid särskilda behov måste laboratoriet kontaktas för diskussion på telefon 08-123 719 99.

Indikationer / kompletterande analyser:

​I första hand vid besvärande biverkningar med risk för behandlingsavbrott. Kan även komma i fråga vid utredning av läkemedelsinteraktioner, compliance och oväntad terapisvikt.

Metod:

​Kromatografisk metod med masspektrometrisk detektion (HRMS).

Remiss:

Elektroniskt i TakeCare: Tamoxifen, -P​

Pappersremiss: Remiss Läkemedel, Klinisk farmakologi (beställs via Webbutiken).

Ange på remiss:

 • provtagningsdatum och klockslag
 • datum och klockslag för senast intagen dos 
 • aktuell dos
 • datum för eventuell dosjustering
 • övriga läkemedel
 • frågeställning
 • CYP2D6 genotyp, om känd
Provtagning:

EDTA-rör, lila propp.

Volym minst 2 mL venblod.

Förvaring / transport:

Centrifugera provet och avskilj plasma.

Hållbarhet vid förvaring och transport av plasma:

 • Förvaring och transport med ankomst till Klinisk farmakologi inom 1 dygn från provtagning kan ske i rumstemperatur.
 • Vid förvaring och transport med ankomst >1 dygn från provtagning skall plasman hållas kyld.
 • Vid förvaring >7 dygn skall provet förvaras fryst.

 

Referensintervall:

​Se medicinsk bedömning på remissvar.

Svarsrutiner:

​Analys utförs varannan vecka.

Svar lämnas på tamoxifen och dess aktiva metabolit Z-endoxifen.

Ackreditering:

​Nej