Sirolimus, B-

Klinisk farmakologi

Alternativt sökord: Rapamycin
Läkemedelsnamn:
  • Rapamune
Akutföreskrifter:

Akutmärkning är en förutsättning för akut analys. Svar samma dag (innan kl 17, men vanligen inom 3 timmar) på prov som ankommer Klinisk farmakologi, Huddinge, senast kl 15:00 vardag, kl 11:00 helg.

Transport/inlämning av akut prov på Karolinska under helg:
Karolinska, Solna: Prov måste vara på plats på Klinisk kemi/LNP senast 09:45 för direkttransport kl 10:00 till Klinisk farmakologi, Huddinge.
Karolinska, Huddinge: Prov lämnas på Klinisk kemi senast kl 11:00.

Indikationer / kompletterande analyser:
Terapikontroll, behandlingssvikt eller biverkningar.
Metod:
Analysen utförs med kromatografisk metod (LC-MS/MS).
Remiss:

Elektroniskt i TakeCare: Sirolimus -B

Pappersremiss: Remiss Läkemedel, Klinisk farmakologi (beställs via Webbutiken​).

Ange på beställning/remiss:​​​

  • provtagningsdatum och klockslag​​​
  • datum och klockslag för senast intagen dos
  • aktuell dos
  • datum för senaste dosjustering och föregående dos
  • övriga läkemedel
  • frågeställning
  • vikt, P-kreatinin​
Provtagning:
EDTA-rör, lila propp. OBS! centrifugeras ej.

Volym minst 1 ml venblod. 

Vid provtagning på svårstucken patient eller på barn under fem års ålder kan småvolymsrör användas: EDTA-rör, lila propp. Se Minsta provmängd. Kapillärt tagna prover ger, i genomsnitt, lägre värden än venöst tagna prover.

Provtagning före dos.
Förvaring / transport:

Hållbarhet vid förvaring och transport:

  • Transport med ankomst till Klinisk farmakologi inom 7 dygn från provtagning kan ske i rums- eller kyltemperatur.

  • Förvaring och transport med ankomst >7 dygn från provtagning skall provet hållas fryst.

Referensintervall:
Se medicinsk bedömning på remissvar.
Svarsrutiner:
Analys utförs dagligen. 

Tilläggsbeställning av ciklosporin, everolimus, sirolimus och tacrolimus görs av Klinisk farmakologi om avsaknad av beställd substans men förekomst av någon ovan nämnda
Ackreditering:
Ja
Kommentar:
I samma analys kan ciklosporin, everolimus, sirolimus och tacrolimus mätas om så specificeras av beställaren. En remiss och ett rör räcker.