Sertralin, P-/S-

Klinisk farmakologi

Läkemedelsnamn:
  • Zoloft
  • Sertrone
Akutföreskrifter:

Analysen ingår inte i Akutsortimentet. Vid särskilda behov måste laboratoriet kontaktas för diskussion på telefon 08-123 719 99.

Indikationer / kompletterande analyser:
Bristande effekt, biverkningar, interaktioner, kontroll av ordinationsföljsamhet.
Metod:
Kromatografisk metod med masspektrometrisk detektion (LC-MS/MS).
Remiss:

Elektroniskt i TakeCare: Sertralin, -P/S

Pappersremiss: Remiss Läkemedel, Klinisk farmakologi (beställs via webbutik)

Ange på remiss:

  • provtagningsdatum och klockslag
  • datum och klockslag för senast intagen dos 
  • datum för senaste dosjustering och föregående dos
  • övriga läkemedel
  • vikt och frågeställning
Provtagning:
Na-heparinrör, mörkblå propp, eller rör med koagulationsaktivator, röd propp.
 
Volym 2 mL venblod.

Provtagning 12-24 timmar efter dos.
Förvaring / transport:

Centrifugera provet och avskilj plasma/serum. 

Hållbarhet vid förvaring och transport av plasma/serum:

  • Transport med ankomst till Klinisk farmakologi inom 7 dygn från provtagning kan ske i rums- eller kyltemperatur.

  • Vid förvaring och transport med ankomst >7 dygn från provtagning skall plasma/serum hållas fryst.

Referensintervall:
Se medicinsk bedömning på remissvar.
Svarsrutiner:
Analys utförs en gång per vecka.
Ackreditering:
Ja
Kommentar:
I analysen mäts sertralin och metaboliten desmetylsertralin.

I samma analys kan  sertralin, risperidon, haloperidol och zuklopentixol mätas om så specificeras av beställaren. En remiss och ett rör räcker.