Ruxolitinib, P-

Klinisk farmakologi

Akutföreskrifter:

Analysen ingår inte i Akutsortimentet. Vid särskilda behov måste laboratoriet kontaktas för diskussion på telefon 08-123 719 99.

Indikationer / kompletterande analyser:

Terapisvikt, tveksamt behandlingssvar, biverkningar, övrigt.

Metod:

Kromatografisk metod med masspektrometrisk detektion (LC-MS/MS).

Remiss:

Elektroniskt i TakeCare: Ruxolitinib, -P

Pappersremiss: Remiss Läkemedel, Klinisk farmakologi (beställs via Webbutiken).

Ange på beställning/remiss:

  • provtagningsdatum och klockslag
  • datum och klockslag för senast intagen dos
  • datum för behandlingsstart
  • aktuell dos
  • datum för senaste dosjustering och föregående dos
  • övriga läkemedel
Provtagning:

Na-heparinrör, mörkblå propp.

Volym 1 mL venblod.

Förvaring / transport:

Centrifugera provet och avskilj plasma.

Hållbarhet vid förvaring och transport av plasma:

  • Transport med ankomst till Klinisk farmakologi inom 7 dygn från provtagning kan ske i kyltemperatur.
  • Vid förvaring och transport med ankomst >7 dygn från provtagning skall plasma hållasfryst.
Referensintervall:

Se medicinsk bedömning på remissvar.

Svarsrutiner:

Analys utförs en gång per vecka.

Ackreditering:

Nej