Rufinamid, P-/S-

Klinisk farmakologi

Läkemedelsnamn:
  • Inovelon
Akutföreskrifter:
Akutmärkning är en förutsättning för akut analys. Akut analys utförs vardagar med svar inom 24 timmar från mottaget prov.
Indikationer / kompletterande analyser:
Terapikontroll, biverkningar, compliance
Metod:
Kromatografisk metod med masspektrometrisk detektion (LC-MS/MS).
Remiss:
Elektroniskt i TakeCare: Rufinamid, -P/S
 
Pappersremiss: Remiss Läkemedel, Klinisk farmakologi

Ange på remiss:
  • provtagningsdatum och klockslag
  • datum och klockslag för senast intagen dos
  • aktuell dos
  • datum för senaste dosjustering och föregående dos
  • övriga läkemedel
  • vikt och frågeställning
Provtagning:
Na-heparinrör, mörkblå propp, eller rör med koagulationsaktivator, röd propp.

Volym 1 mL venblod.

Provtagning före dos.
Förvaring / transport:
Centrifugera provet och avskilj plasma/serum.
 
Hållbarhet vid förvaring och transport av plasma/serum:
  • Transport med ankomst till Klinisk farmakologi inom 3 dygn från provtagning kan ske i rumstemperatur.

  • Transport med ankomst 3-7 dygn från provtagning skall ske i kyltemperatur.

  • Vid förvaring och transport med ankomst >7 dygn från provtagning skall plasma/serum hållas fryst.

Referensintervall:
Se medicinsk bedömning på remissvar.
Svarsrutiner:
Analys utförs en gång per vecka.
Ackreditering:
Ja