Risperidon, P-/S-

Klinisk farmakologi

Läkemedelsnamn:
 • Abriact
 • Risperdal
 • Rispolept
 • Rispemyl
Akutföreskrifter:

Analysen ingår inte i Akutsortimentet. Vid särskilda behov måste laboratoriet kontaktas för diskussion på telefon 08-123 719 99.

Indikationer / kompletterande analyser:
Psykos, schizofreni, schizoaffektiv sjukdom, annan psykiatrisk störning.
Metod:
Kromatografisk metod med masspektrometrisk detektion (LC-MS/MS).
Remiss:
Elektroniskt i TakeCare: Risperidon, -P/S
 
Pappersremiss: Remiss Läkemedel, Klinisk farmakologi

Ange på remiss:
 • provtagningsdatum och klockslag
 • datum och klockslag för senast intagen dos
 • aktuell dos 
 • datum för senaste dosjustering och föregående dos
 • övriga läkemedel
 • vikt, P-kreatinin och frågeställning
Provtagning:
Använd Na-heparinrör, mörkblå propp, eller rör med koagulationsaktivator, röd propp.
 
Volym 2 mL.

Provtagning före dos.
Förvaring / transport:

Centrifugera provet och avskilj plasma/serum. 

Hållbarhet vid förvaring och transportav plasma/serum 

 • Transport med ankomst till Klinisk farmakologi inom 7 dygn från provtagning kan ske i rums- eller kyltemperatur.

 • Vid förvaring och transport med ankomst >7 dygn från provtagning skall plasma/serum hållas fryst.

Referensintervall:
Se medicinsk bedömning på remissvar.
Svarsrutiner:
Analys utförs en gång per vecka.
Ackreditering:

Ja

Kommentar:
I analysen mäts risperidon och dess metabolit hydroxyrisperidon.

I samma analys kan risperidon, haloperidol, sertralin och zuklopentixol mätas om så specificeras av beställaren. En remiss och ett rör räcker.