Pyrazinamid, P-/S-

Klinisk farmakologi

Läkemedelsnamn:
  • Rimcure
  • Rimstar
Akutföreskrifter:

Analysen ingår inte i Akutsortimentet. Vid särskilda behov måste laboratoriet kontaktas för diskussion på telefon 08-123 719 99.

Indikationer / kompletterande analyser:
Koncentrationsbestämning rekommenderas ej rutinmässigt, men kan ingå som del i utredning av dålig behandlingseffekt eller vid resistensproblematik. Likaså som vägledning för dosjustering vid potentiella läkemedelsinteraktioner eller andra komplicerade sjukdomstillstånd (tex leversvikt), liksom vid compliancefrågeställning.
Metod:
Vätskekromatografi med masspektrometrisk detektion (LC-MS/MS).
Remiss:

Elektroniskt i TakeCare: Pyrazinamid, -P/S

Pappersremiss: Remiss Läkemedel, Klinisk farmakologi (beställs via Webbutiken​).

Ange på beställning/remiss:​​​

  • provtagningsdatum och klockslag​​​
  • datum och klockslag för senast intagen dos
  • aktuell dos
  • datum för senaste dosjustering och föregående dos
  • övriga läkemedel
  • vikt, P-kreatinin och frågeställning
Provtagning:
Använd Na-heparinrör, mörkblå propp eller serumrör, röd propp. 
 
Volym 2 mL. 

Företrädesvis motsvarar Cmax cirka 1-2 timmar efter dos. För AUC-beräkning rekommenderas dalvärde 0 tim (provtagning inför ny dos) samt 2, 4 och 6 tim efter dos, eller vid misstanke på fördröjt upptag 0, 2, 4 och 6 tim efter dos.
Förvaring / transport:

Centrifugera provet och avskilj plasma/serum.

Hållbarhet vid förvaring och transport:

  • Transport med ankomst till Klinisk farmakologi inom 7 dygn från provtagning kan ske i rums- eller kyltemperatur.

  • Vid förvaring och transport med ankomst >7 dygn från provtagning skall plasma/serum hållas fryst.

Referensintervall:
Se medicinsk bedömning på remissvar. Etablerat terapeutiskt intervall saknas. Vanligen ses toppkoncentrationer (1-2 timmar efter dos) på 20-50 µg/mL vid dosering 25 mg/kg dagligen.
Svarsrutiner:
Analys utförs en gång per vecka.
Ackreditering:
Ja
Kommentar:
I samma analys kan Pyrazinamid och Isoniazid samt dess metabolit Acetylisoniazid mätas om så specificeras av beställaren. En remiss och ett rör räcker. OBS! vid sambeställning måste provet hanteras enligt provtagningsanvisningen för Isoniazid pga kort hållbarhet hos dess metabolit Acetylisoniazid!