Perfenazin, P-/S-

Klinisk farmakologi

Läkemedelsnamn:
  • Trilafon
  • Peratsin
Akutföreskrifter:

Analysen ingår inte i Akutsortimentet. Vid särskilda behov måste laboratoriet kontaktas för diskussion på telefon 08-123 719 99.

Indikationer / kompletterande analyser:
Terapikontroll, compliance, biverkningar.
Metod:
Kromatografisk metod med masspektrometrisk detektion (LC-MS/MS).
Remiss:

Elektroniskt i TakeCare: Perfenazin, -P/S

Pappersremiss: Remiss Läkemedel, Klinisk farmakologi 

Ange på remiss:

  • provtagningsdatum och klockslag
  • datum och klockslag för senast intagen dos
  • aktuell dos
  • datum för senaste dosjustering och föregående dos
  • övriga läkemedel
  • frågeställning
Provtagning:
Na-heparinrör, mörkblå propp, eller rör med koagulationsaktivator, röd propp.

Volym 1 mL venblod. 

Provtagning före dos.
Förvaring / transport:

Centrifugera provet, avskilj plasma/serum. Ljusskydda provet.

Hållbarhet vid förvaring och transport:

  • Transport med ankomst till Klinisk farmakologi inom 7 dygn från provtagning kan ske i rums- eller kyltemperatur.
  • Vid förvaring och transport med ankomst >7 dygn från provtagning skall plasma/serum hållas fryst.

 

Referensintervall:

Se medicinsk bedömning på remissvar.

Svarsrutiner:
Analys utförs en gång per vecka.
Ackreditering:
Ja