Oxykodon, P-/S-

Klinisk farmakologi

Läkemedelsnamn:
 • OxyContin
 • OxyNorm
 • Oxikodon
 • Oxycodone
 • Targiniq
Akutföreskrifter:

Analysen ingår inte i Akutsortimentet. Vid särskilda behov måste laboratoriet kontaktas för diskussion på telefon 08-517 719 99.

Indikationer / kompletterande analyser:
Bristande effekt, biverkningar.
Metod:
Kromatografisk metod med med masspektrometrisk detektion (LC-MS/MS).
Remiss:

Elektronisk i TakeCare: Oxykodon, P-/S-

Pappers remiss: Läkemedel, Klinisk farmakologi (beställs via webbutik)

Ange på remiss:

 • provtagningsdatum och klockslag
 • datum och klockslag för senast intagen dos
 • datum för senaste dosjustering och föregående dos
 • aktuell dos
 • övriga läkemedel
 • vikt, P-kreatinin och frågeställning
Provtagning:

Na-heparinrör, mörkblå propp, eller rör med koagulationsaktivator, röd propp. 
Volym 4 mL venblod.

Provtagning före dos.

Förvaring / transport:
Centrifugera provet och avskilj plasma/serum.

Hållbarhet vid förvaring och transport av plasma/serum:
 • Transport med ankomst till Klinisk farmakologi inom 3 dygn från provtagning kan ske i rumstemperatur.

 • Transport med ankomst till Klinisk farmakologi inom 7 dygn från provtagning kan ske i kylstemperatur.​

 • Vid förvaring och transport med ankomst >7 dygn från provtagning skall plasma/serum hållas fryst.

Referensintervall:
Se medicinsk bedömning på remissvar.
Svarsrutiner:
Analys utförs en gång per vecka.
Ackreditering:

​Nej

Kommentar:
I analysen mäts oxykodon och dess metaboliter oxymorfon, noroxykodon. 
OBS! noroxymorfon analyseras ej!​