Oxkarbazepin, P-/S-

Klinisk farmakologi

Alternativa sökord:
 • Monohydroxykarbazepin
 • Hydroxykarbazepin
Läkemedelsnamn:
 • Trileptal
 • Oxcarbazepine STADA
Akutföreskrifter:
Akutmärkning är en förutsättning för akut analys. Akut analys utförs vardagar med svar inom 24 timmar från mottaget prov.
Metod:
Kromatografisk metod med masspektrometrisk detektion (LC-MS/MS).
Remiss:

Elektroniskt i TakeCare: Oxkarbazepin, -P/S

Pappersremiss: Remiss Läkemedel, Klinisk farmakologi (beställs via Webbutiken)  

Ange på remiss:

 • provtagningsdatum och klockslag
 • datum och klockslag för senast intagen dos
 • datum för senaste dosjustering och föregående dos
 • övriga läkemedel
 • vikt, P-kreatinin och frågeställning

 

Provtagning:
Na-heparinrör, mörkblå propp, eller rör med koagulationsaktivator, röd propp.

Volym 1 mL venblod.

Provtagning före dos.
Förvaring / transport:

Centrifugera provet och avskilj plasma/serum.

Hållbarhet vid förvaring och transport av plasma/serum:

 • Transport med ankomst till Klinisk farmakologi inom 3 dygn från provtagning kan ske i rumstemperatur.
 • Transport med ankomst 3-7 dygn från provtagning skall ske i kyltemperatur.
 • Vid förvaring och transport med ankomst >7 dygn från provtagning skall plasma/serum hållas fryst.

 

Referensintervall:
Se medicinsk bedömning på remissvar.
Svarsrutiner:
Analys utförs en gång per vecka.
Ackreditering:
Ja
Kommentar:
I analysen mäts den aktiva metaboliten monohydroxykarbazepin.