Oseltamivir, P-/S-

Klinisk farmakologi

Alternativt sökord: Oseltamivirsyra
Läkemedelsnamn:
 • Ebilfumin
 • Tamiflu
Akutföreskrifter:

Analysen ingår inte i Akutsortimentet. Vid särskilda behov måste laboratoriet kontaktas för diskussion på telefon 08-123 719 99.

Indikationer / kompletterande analyser:
Säkerställande av adekvata koncentrationer vid olika former av extrakorporeal behandling t.ex. HD, HDF, CAPD, APD, CVVHD, Ecmo.
Inför eventuell dossänkning vid biverkningar.
Metod:
Kromatografisk metod med masspektrometrisk detektion (LC-MS/MS).
Remiss:
Elektroniskt i TakeCare: Oseltamivir, -P/S
 
Pappersremiss: Remiss Läkemedel, Klinisk farmakologi (beställs via Webbutiken)

Ange på beställning/remiss:
 • provtagningsdatum och klockslag
 • datum och klockslag för senast intagen dos
 • aktuell dos
 • datum för senaste dosjustering och föregående dos
 • vikt, P-kreatinin och frågeställning
 • övriga läkemedel
 • dialysform och dialysregim
 • om behandling eller profylax
Provtagning:
Na-heparinrör, mörkblå propp, eller serumrör med koagulationsaktivator, röd propp. 
Volym 1 mL venblod. 

Prov bör tas som dalprov (före nästa ordinarie dos) vid kontinuerliga behandlingar.

Vid intermittent hemodialys (HD) bör prov tas både före och efter första behandlingen efter dos och eventuellt också inför andra behandlingen efter dos. Vid CAPD bör prov tas dag 7 efter dos, eventuellt tidigare om annan regim än 2Lx4.

Vid andra dialysformer, speciella frågeställningar eller önskemål om AUC-bestämning rekommenderas kontakt med Klinisk farmakologi, Huddinge, före provtagning.
Förvaring / transport:
Centrifugera provet, avskilj plasma/serum och frys omgående.

Hållbarhet vid förvaring och transport:
 • Transport med ankomst till Klinisk farmakologi inom 5 timmar från provtagning kan ske i kyltemperatur.

 • Vid förvaring och transport med ankomst >5 timmar från provtagning skall plasma/serum hållas fryst.

Referensintervall:
Se medicinsk bedömning på remissvar.
Svarsrutiner:
Analys utförs varannan vecka. 

Svar lämnas på oseltamivir och dess aktiva metabolit oseltamivirsyra.
Ackreditering:

​Nej