Olanzapin, P-/S-

Klinisk farmakologi

Läkemedelsnamn:
 • Arkolamyl
 • Zalasta
 • Zyprexa
 • Olanzapin
Akutföreskrifter:

Analysen ingår inte i Akutsortimentet. Vid särskilda behov måste laboratoriet kontaktas för diskussion på telefon 08-123 719 99.

Indikationer / kompletterande analyser:
Terapikontroll, compliance, biverkningar, kontroll vid förändrade rökvanor.
Metod:
Kromatografisk metod med masspektrometrisk detektion (LC-MS/MS).
Remiss:

Elektroniskt i TakeCare: Olanzapin, -P/S

Pappersremiss: Remiss Läkemedel, Klinisk farmakologi

Ange på remiss:

 • provtagningsdatum och klockslag
 • datum och klockslag för senast intagen dos
 • aktuell dos
 • datum för senaste dosjustering och föregående dos
 • övriga läkemedel
 • rökare
 • vikt, P-kreatinin och frågeställning
Provtagning:
Na-heparinrör, mörkblå propp, eller rör med koagulationsaktivator, röd propp. 
Volym 2 mL venblod 

Provtagning före dos eller 12 timmar efter dos.
Förvaring / transport:
Centrifugera provet och avskilj plasma/serum.

Hållbarhet vid förvaring och transport av plasma/serum:
 • Transport med ankomst till Klinisk farmakologi inom 4 dygn från provtagning kan ske i rumstemperatur.

 • Vid förvaring och transport med ankomst 4-7 dygn från provtagning skall plasma/serum hållas kylt eller fryst.

 • Vid förvaring och transport med ankomst >7 dygn från provtagning skall plasma/serum hållas fryst.

Referensintervall:
Se medicinsk bedömning på remissvar.
Svarsrutiner:
Analys utförs en gång per vecka.
Ackreditering:
Ja