NUDT15, B-

Klinisk farmakologi

Alternativa sökord:
  • NUDT15-genotyp
  • Merkaptopuriner
  • Tiopurintoxicitet
Läkemedelsnamn:
  • Azatiopurin
  • Imurel
  • Puri-nethol
  • Lanvis
  • Xalupurine
Akutföreskrifter:

Analysen ingår inte i Akutsortimentet. Vid särskilda behov måste laboratoriet kontaktas för diskussion på telefon 08- 123 719 99.

Indikationer / kompletterande analyser:

Analysen används inför behandling med tiopuriner och ställningstagande till lämplig, individuell dos. Om den defekta varianten NUDT15*3 påvisas föranleder det vanligen lägre startdos (för heterozygota bärare) eller annat behandlingsalternativ (för homozygota bärare). Förekomsten av NUDT15*3 är relativt vanlig hos asiater men även patienter med sydamerikansk eller finsk bakgrund patienter bör komma ifråga för analys, inför behandlingsstart. Analysen kan även användas för andra patienter vid utredning av oväntad tioputin-toxicitet. Resultatet från denna genotypning ska vägas ihop med resultatet från TPMT-genotypning.

Remiss:

Elektroniskt i TakeCare: NUDT15-genotyp

Pappersremiss: Remiss Läkemedel, Klinisk farmakologi (beställs via Webbutiken).

Provtagning:

EDTA-rör, lila propp. OBS! Centrifugeras ej!

Volym 3 mL venblod.

Prov tas inför planerad behandling med merkaptopuriner.

 

Förvaring / transport:

OBS! Provet får inte frysas!

Hållbarhet vid förvaring och transport av helblod:

  • Transport med ankomst till Klinisk farmakologi inom 3 dygn från provtagning kan ske i rums- eller kyltemperatur.
Referensintervall:

Se medicinsk bedömning på remissvar.

Svarsrutiner:

Analys utförs en gång per vecka.

Ackreditering:

Nej