Mykofenolsyra, P-/S-

Klinisk farmakologi

Alternativa sökord:
 • MMF
 • Myfortic
Läkemedelsnamn:
 • CellCept
 • Myclausen
 • Myfenax
 • Mykofenolatmofetil
Akutföreskrifter:

Analysen ingår inte i Akutsortimentet. Vid särskilda behov måste laboratoriet kontaktas för diskussion på telefon 08-123 719 99.

Indikationer / kompletterande analyser:
Terapikontroll, biverkningar, interaktioner.
Metod:
Kromatografisk metod med masspektrometrisk detektion (LC-MS/MS).
Remiss:

Elektroniskt i TakeCare: Mykofenolsyra, -P/S

Pappersremiss: Remiss Läkemedel, Klinisk farmakologi, (beställs via webbutiken)

Ange på remiss:

 • provtagningsdatum och klockslag
 • datum och klockslag för senast intagen dos 
 • aktuell dos, preparat och administrationsväg
 • behandlingsindikation (t.ex. njurtransplantation, autoimmun sjukdom)
 • datum för senaste dosjustering och föregående dos
 • övriga läkemedel
 • vikt, P-kreatinin och frågeställning
Provtagning:
Använd Na-heparinrör, mörkblå propp, eller rör med koagulationsaktivator, röd propp.

Volym 1 mL venblod.

I analysen bestäms ytan under kurvan konc-över tid (AUC).
Proverna tas 0, 1, 2 och 4 timmar efter peroral dos eller 0, 1, 2 och 4 timmar efter påbörjad intravenös infusion.

Eftersom natriummykofenolat har en helt annan farmakokinetik än MMF rekommenderas fullständig AUC-kurva med provtagning före dos, 1, 2, 3, 4 och 6 timmar efter dos.
Förvaring / transport:
Centrifugera provet och avskilj plasma/serum.

Hållbarhet vid förvaring och transport av plasma/serum:
 • Transport med ankomst till Klinisk farmakologi inom 7 dygn från provtagning kan ske i rums- eller kyltemperatur.

 • Vid förvaring och transport med ankomst >7 dygn från provtagning skall plasma/serum hållas fryst.

Referensintervall:
Se medicinsk bedömning på remissvar.
Svarsrutiner:
Analys utförs tisdagar och torsdagar.
Ackreditering:

Ja

Kommentar:
Observera att samma debitering gäller för enstaka prov som för hel kurva.