Morfin, P-

Klinisk farmakologi

Alternativa sökord:
 • Depolan
 • Spasmofen
Läkemedelsnamn:
 • Dolcontin
 • Sendolor
 • Morfin
Akutföreskrifter:

Analysen ingår inte i Akutsortimentet. Vid särskilda behov måste laboratoriet kontaktas för diskussion på telefon 08-517 719 99.

Indikationer / kompletterande analyser:
Terapikontroll, biverkningar, ackumulation av aktiva metaboliter vid nedsatt njurfunktion.
Metod:

​Kromatografisk metod med masspektrometrisk detektion (LC-MS/MS).

Remiss:

Elektroniskt i TakeCare: Morfin, P-

Pappersremiss: Läkemedel, Klinisk farmakologi (beställs via Webbutiken)

Ange på beställning/remiss:

 • provtagningsdatum och klockslag
 • datum och klockslag för senast intagen dos
 • aktuell dos 
 • datum för senaste dosjustering och föregående dos
 • övriga läkemedel
 • vikt, P-kreatinin och frågeställning
Provtagning:
Na-heparinrör, mörkblå propp.
Volym 4 mL venblod. 

Provtagning före dos.
Förvaring / transport:
Centrifugera provet och avskilj plasma.

Hållbarhet vid förvaring och transport av plasma/serum:
 • Transport med ankomst till Klinisk farmakologi inom 1 dygn från provtagning kan ske i rumstemperatur.

 • Transport med ankomst till Klinisk farmakologi inom 3 dygn från provtagning kan ske i kyltemperatur.

 • Vid förvaring och transport med ankomst >3 dygn från provtagning skall plasma hållas fryst.

Referensintervall:
Se medicinsk bedömning på remissvar.
Svarsrutiner:
Analys utförs en gång per vecka.
Ackreditering:

​Nej

Kommentar:
I analysen mäts morfin och dess metaboliter morfin-3-glukuronid och morfin-6-glukuronid.