Linezolid, P-/S-

Klinisk farmakologi

Läkemedelsnamn:
  • Zyvoxid
  • Zyvoxid
Akutföreskrifter:
Akutmärkning är en förutsättning för akut analys. Svar samma dag (innan kl 17, men vanligen inom 3 timmar) på prov som ankommer Klinisk farmakologi, Huddinge, senast kl 15:00 vardag, kl 11:00 helg. 
Indikationer / kompletterande analyser:
Koncentrationsbestämning av linezolid rekommenderas inom intensivvård pga svårvärderad omsättning och distribution. Analys bör annars även komma ifråga vid tecken på dålig behandlingseffekt, liksom vid nedsatt njurfunktion, eller vid biverkningsproblematik som blodbildspåverkan eller neuropati.
Metod:
Kromatografisk metod med masspektrometrisk detektion (LC-MS/MS).
Remiss:

Elektroniskt i TakeCare: Linezolid -P/S

Pappersremiss: Remiss Läkemedel, Klinisk farmakologi (beställs via Webbutiken​).

Ange på beställning/remiss:

  • provtagningsdatum och klockslag
  • datum och klockslag för senast intagen dos
  • aktuell dos
  • datum för senaste dosjustering och föregående dos
  • övriga läkemedel
  • vikt, P-kreatinin och frågeställning
Provtagning:
Na-heparinrör, mörkblå propp, eller serumrör med koagulationsaktivator, röd propp.

Volym 1 mL venblod.

Företrädesvis som dalvärdesbestämning, dvs prov tas inför ny dos. Vid utredning av misstänkt behandlingssvikt kan provtagning i undantagsfall ske i relation till förväntad toppkoncentration (1-2 timmar efter peroral dos eller en halvtimma efter avslutad intravenös infusion). Vid administrering av linezolid genom kontinuerlig intravenös infusion måste detta tydliggöras i beställningen eftersom det påverkar bedömningen. 
Förvaring / transport:

Centrifugera provet och avskilj plasma/serum. 

Hållbarhet vid förvaring och transport av plasma/serum:

  • Förvaring och transport med ankomst till Klinisk farmakologi inom 7 dygn från provtagning kan ske i rums- eller kyltemperatur.
  • Vid förvaring och transport med ankomst >7 dygn från provtagning skall plasma/serum hållas fryst.

 

Referensintervall:
Se medicinsk bedömning på remissvar.

Etablerat terapeutiskt intervall saknas men baserat på begränsade litteraturdata rekommenderas dalvärden över 3 µg/mL för antibakteriell effekt, medan dalvärden över 8 µg/mL har förknippats med ökad risk för blodbildspåverkan.
Svarsrutiner:
Analys utförs dagligen.
Ackreditering:
Ja
Kommentar:
I samma analys kan linezolid, meropenem, piperacillin, cefotaxim, ceftazidim, ciprofloxacillin och levofloxacin mätas men beställaren behöver specificera vad som önskas. Ett rör och en remiss räcker. 

OBS! vid sambeställning av linezolid med någon av ovan nämnda substanser måste provet hanteras enligt provtagningsanvisningen för den substans med kortast hållbarhet! För information om hållbarhet se rubriken Förvaring och transport för respektive substans!