Levetiracetam, P-/S-

Klinisk farmakologi

Läkemedelsnamn:
  • Keppra
Akutföreskrifter:

Akutmärkning är en förutsättning för akut analys. Svar inom 2 timmar på prov som ankommer Klinisk farmakologi, Huddinge, senast kl 16:30 vardag, kl 14:30 lördag, kl 13:00 söndag.

Indikationer / kompletterande analyser:

Rutinkontroll, otillräcklig effekt, biverkningar, missbruk, överdosering, läkemedelsinteraktion, compliance (följsamhet), intoxikation.

OBS Brivaracetam korsreagerar med levetiracetam i den använda analysmetoden. Koncentrationsbestämning av levetiracetam är därför i nuläget inte möjlig för en patient med samtidig exponering för bägge läkemedlen. Metoden är heller inte möjlig att använda för kvantifiering av brivaracetam.

Metod:
Immunokemisk metod.
Remiss:

Elektroniskt i Take Care: Levetiracetam, -P/S

Pappersremiss: Remiss Läkemedel, Klinisk farmakologi (beställs via Webbutiken

Ange på remiss:

  • provtagningsdatum och klockslag
  • datum och klockslag för senast intagen dos 
  • aktuell dos
  • datum för senaste dosjustering och föregående dos
  • övriga läkemedel
  • vikt, P-kreatinin och frågeställning
Provtagning:
Na-heparinrör, mörkblå propp, eller rör med koagulationsaktivator, röd propp. 
Volym 1 mL venblod. 

Vid provtagning på svårstucken patient eller på barn under fem års ålder kan småvolymsrör användas: Li-heparinrör, mörkgrön propp, eller rör med röd propp. Se Minsta provmängd.

Provtagning före dos.
Förvaring / transport:

Centrifugera provet och avskilj plasma/serum.

Hållbarhet vid förvaring och transport:

  • Transport med ankomst till Klinisk farmakologi inom 3 dygn från provtagning kan ske i rums- eller kyltemperatur.

 

  • Förvaring och transport med ankomst >3 dygn från provtagning skall plasma/serum hållas fryst.

 

 

Referensintervall:
Se medicinsk bedömning på remissvar.
Svarsrutiner:
Analys utförs dagligen.
Ackreditering:

Ja