Lamotrigin, P-/S-

Klinisk farmakologi

Läkemedelsnamn:
 • Lamictal
 • Labileno
 • Lamotrigin
Akutföreskrifter:

Akutmärkning är en förutsättning för akut analys. Svar inom 2 timmar på prov som ankommer Klinisk farmakologi, Huddinge, senast kl 16:30 vardag, kl 14:30 lördag, kl 13:00 söndag.

Indikationer / kompletterande analyser:
Nyinsatt terapi, terapisvikt, misstänkta biverkningar eller interaktioner.

Metod:
Immunokemisk metod.
Remiss:

Elektroniskt i TakeCare: Lamotrigin -P/S

Pappersremiss: Remiss Läkemedel, Klinisk farmakologi (beställs via Webbutiken​)

Ange på beställning/remiss:

 • provtagningsdatum och klockslag
 • datum och klockslag för senast intagen dos
 • aktuell dos 
 • datum för senaste dosjustering och föregående dos
 • behandlingsorsak
 • övriga läkemedel
 • vikt, P-kreatinin och frågeställning
Provtagning:

Använd Na-heparinrör, mörkblå propp, eller rör med koagulationsaktivator, röd propp.

Volym 1 mL venblod.

Provtagning: Rekommenderas före dos.

Förvaring / transport:

Centrifugera provet och avskilj plasma/serum.

Hållbarhet vid förvaring och transport:

 • Transport med ankomst till Klinisk farmakologi inom 10 dygn från provtagning kan ske i rums- eller kyltemperatur.
 • Förvaring och transport med ankomst >10 dygn från provtagning skall plasma/serum hållas fryst.

 

 

Referensintervall:
Se medicinsk bedömning på remissvar.
Svarsrutiner:

Analys utförs dagligen.

Ackreditering:
Ja
Kommentar:
I samma analys kan fenobarbital, fenytoin, karbamazepin, valproat och lamotrigin mätas om så specificeras av beställaren. En remiss och ett rör räcker.