kB-Lamotrigin (filterpapper)

Klinisk farmakologi

Alternativa sökord:
 • Lamotrigin (filterpapper)
 • Torkat blod på filterpapper
 • DBS (dried blood spots)
Läkemedelsnamn:
 • Lamictal (filterpapper)
 • Labileno (filterpapper)
 • Lamotrigin (filterpapper)
Akutföreskrifter:

Analysen ingår inte i Akutsortimentet. Vid särskilda behov måste laboratoriet kontaktas för diskussion på telefon 08-123 719 99.

Indikationer / kompletterande analyser:

Alternativt provtagningssätt för terapikontroll vid epilepsi, compliance eller biverkningsfrågeställning vid annan indikation, interaktionsfrågeställning eller polyfarmaci.

Metod:

Kromatografisk metod med masspektrometrisk detektion (LC-MS/MS).

Remiss:

Elektroniskt i TakeCare: kB-Lamotrigin (filterpapper)

Provtagningsunderlag (TakeCare underlag) ska skickas med i kitet.

Specialremiss/pappersremiss: Remiss Läkemedel finns i kitet för provtagning och beställs från Karolinska Universitetslaboratoriets Webbutik.

Ange på remiss:

 • Provtagningsdatum och tid
 • Läkemedel för analys
 • Dos, styrka
 • Senaste dosintag, datum och tid
 • Kryssa i att man fått information om provtagning
Provtagning:

Kapillärt blod, bloddroppar på filterpapper.

Instruktioner för provtagning finns i provatgningskit. Provtagningskit kan beställas i Webbutik (se remiss information).

Alternativt se patientanvisning på www.karolinska.se

 

Tilläggsinformation

Provtagningskit kan skickas hem med patienter som är utbildade för egen provtagning i hemmet eller användas på mottagning av provtagningspersonal.

Förvaring / transport:

Filterpapperskortet med blodfläckar skall torka i rumstemperatur i minst 3 h. 

Filterpapperet märks med etikett med rid/lid nummer.

OBS!Provtagningskortet får inte vara i direkt solljus eller fukt.

Provet transporteras i en förslutningsbar plastpåse med torkmedel. Förslut väl innan det stoppas tillsammans med remissen i förfrankerat kuvert. Kuvertet kan skickas i brevlåda med vanlig post.

 

Referensintervall:

Se medicinsk bedömning på remissvar.

Analysresultat svaras ut som estimerad plasmakoncentration.

 

Svarsrutiner:

Analys utförs en gång per vecka.

Ackreditering:

Nej

Kommentar:

Kunder inom Karolinska Universitetssjukhuset:
ANVÄND NORMAL PROVTRANSPORT.