Koffein, P-/S-

Klinisk farmakologi

Läkemedelsnamn:
  • Peyona
Akutföreskrifter:

Akutmärkning är en förutsättning för akut analys. Akut analys utförs vardagar med svar inom 24 timmar från mottaget prov. Svar lämnas även helg.

Indikationer / kompletterande analyser:
Terapikontroll vid apnébehandling.
Metod:
Kromatografisk metod med LC-MS/MS-teknik.
Remiss:

Remiss: Klinisk farmakologi, Läkemedel

Ange på remiss:

  • provtagningsdatum och klockslag
  • datum och klockslag för senast intagen dos
  • datum för senaste dosjustering och föregående dos
  • övriga läkemedel
  • vikt, P-kreatinin och frågeställning
Provtagning:
Na-heparinrör, mörkblå propp, eller rör med koagulationsaktivator, röd propp.
 
Volym 1 mL venblod.

Provtagning före dos.
Förvaring / transport:

Centrifugera provet och avskilj plasma/serum.

Hållbarhet vid förvaring och transport:

  • Transport med ankomst till Klinisk farmakologi inom 7 dygn från provtagning kan ske i rumstemperatur.

  • Förvaring och transport med ankomst >7 dygn från provtagning skall plasma/serum hållas fryst.

Referensintervall:
Se medicinsk bedömning på remissvar.
Svarsrutiner:
Analys utförs en gång per vecka.
Ackreditering:

​Nej