Kodein, P-

Klinisk farmakologi

Alternativt sökord: Ardinex
Läkemedelsnamn:
 • Altermol
 • Citodon
 • Panocod
 • Spasmofen
 • Treo Comp
Akutföreskrifter:

Analysen ingår inte i Akutsortimentet. Vid särskilda behov måste laboratoriet kontaktas för diskussion på telefon 08-123 719 99.

Metod:

Kromatografisk metod med masspektrometrisk detektion (LC-MS/MS).

Remiss:

Elektroniskt i Takecare: Kodein -P

Pappersremiss: Remiss Läkemedel, Klinisk farmakologi (beställs via Webbutiken​)

Ange på beställning/remiss:

 • provtagningsdatum och klockslag
 • datum och klockslag för senast intagen dos
 • aktuell dos
 • datum för senaste dosjustering och föregående dos
 • övriga läkemedel
 • Vikt och frågeställning 

 

Provtagning:

Na-heparinrör, mörkblå propp.

Volym 4 mL venblod.

Provtagning före dos.

Förvaring / transport:

Centrifugera provet och avskilj plasma.

Hållbarhet vid förvaring och transport:

 • Transport till klinisk farmakologi inom 1 dygn från provtagning kan ske i rumstemperatur.
 • Transport till klinisk farmakologi inom 3 dygn från provtagning kan ske i kylstemperatur.
 • Transport till klinisk farmakologi> 3 dygn från provtagning skall plasma hållas fryst.
Referensintervall:

Se medicinsk bedömning på remissvar.

Svarsrutiner:

Analys utförs varannan vecka.

Ackreditering:

​Nej

Kommentar:

I analysen mäts även metaboliter till kodein.