Kodein, P-

Klinisk farmakologi

Alternativt sökord: Ardinex
Läkemedelsnamn:
 • Altermol
 • Citodon
 • Panocod
 • Spasmofen
 • Treo Comp
Akutföreskrifter:

Analysen ingår inte i Akutsortimentet. Vid särskilda behov måste laboratoriet kontaktas för diskussion på telefon 08-517 719 99.

Metod:
Kromatografisk metod med masspektrometrisk detektion (LC-MS/MS).
Remiss:
Elektroniskt i Takecare: Kodein -P

Pappersremiss: Läkemedel, Klinisk farmakologi (beställs via Webbutiken​)

Ange på beställning/remiss:
 • provtagningsdatum och klockslag
 • datum och klockslag för senast intagen dos 
 • aktuell dos 
 • datum för senaste dosjustering och föregående dos
 • övriga läkemedel
 • vikt och frågeställning
Provtagning:
Na-heparinrör, mörkblå propp.
Volym 4 mL venblod.

Provtagning före dos.
Förvaring / transport:

Centrifugera provet och avskilj plasma.

Hållbarhet vid förvaring och transport:

 • Transport till klinisk farmakologi inom 1 dygn från provtagning kan ske i rumstemperatur.

 • Transport till klinisk farmakologi inom 3 dygn från provtagning kan ske i kylstemperatur.

 • ​Transport till klinisk farmakologi > 3 dygn från provtagning skall plasma hållas fryst.

Referensintervall:
Se medicinsk bedömning på remissvar.
Svarsrutiner:
Analys utförs varannan vecka.
Ackreditering:

​Nej

Kommentar:
I analysen mäts även metaboliter till kodein.