Kaspofungin, P-/S-

Klinisk farmakologi

Alternativa sökord:
 • Invasiv mykos
 • candidemi
 • aspergillus
Läkemedelsnamn:
 • Cancidas
 • Caspofungin
 • Kaspofungin
Akutföreskrifter:

Analysen ingår inte i Akutsortimentet. Vid särskilda behov måste laboratoriet kontaktas för diskussion på telefon 08-123 719 99.

Indikationer / kompletterande analyser:

Terapisvikt, leversvikt, sepsis, fetma, intensivvård, annan indikation. 

Metod:

Kromatografisk metod med masspektrometrisk detektion (LC-MS/MS).

Remiss:

Elektroniskt i TakeCare: Kaspofungin -P/S

Pappersremiss: Remiss Läkemedel, Klinisk farmakologi (beställs via Webbutiken.)

Ange på beställning/remiss:

 • provtagningsdatum och klockslag
 • datum och klockslag för senast intagen dos
 • aktuell dos
 • datum för senaste dosjustering och föregående dos
 • övriga läkemedel

 

Provtagning:

Na-heparinrör, mörkblå propp, eller serumrör med koagulationsaktivator, röd propp.

Volym 1 mL venblod.

Provtagning:

Inför ny dos alternativt fler prover (inför ny infusion (Cmin), samt vid avslutad infusion (Cmax), och 3 respektive 6 tim efter avslutad infusion) för AUC24h.

Förvaring / transport:

Centrifugera provet och avskilj plasma/serum.

Hållbarhet vid förvaring och transport av plasma/Serum:

 • Transport med ankomst till Klinisk farmakologi inom 7 dygn från provtagning skall ske i kyltemperatur.
 • Vid förvaring och transport med ankomst till Klinisk farmakologi >7 dygn från provtagning skall plasma/serum hållas fryst.

 

Referensintervall:

Se medicinsk bedömning på remissvar.

Svarsrutiner:

Analys utförs inom två dagar, ej helg.

Ackreditering:

Nej