Karbamazepin, P-/S-

Klinisk farmakologi

Läkemedelsnamn:
 • Hermolepsin
 • Tegretol
 • Trimonil
Akutföreskrifter:

Akutmärkning är en förutsättning för akut analys. Svar inom 2 timmar på prov som ankommer Klinisk farmakologi, Huddinge, senast kl 16:30 vardag, kl 14:30 lördag, kl 13:00 söndag.

Indikationer / kompletterande analyser:

Terapikontroll vid epilepsi, compliance eller biverkningsfrågeställning vid annan indikation, interaktionsfrågeställning eller polyfarmaci. Vid tillstånd med förändrad proteinbindning kan bestämning av fri fraktion vara motiverad. Se provtagningsanvisningar för Karbamazepin, fri fraktion, P-/S-.

Metod:
Immunokemisk metod
Remiss:

Elektroniskt i TakeCare: Karbamazepin -P/S

Pappersremiss: Remiss Läkemedel, Klinisk farmakologi (beställs via Webbutiken​).

Ange på beställning/remiss:​​​

 • provtagningsdatum och klockslag​​​
 • datum och klockslag för senast intagen dos
 • aktuell dos
 • datum för senaste dosjustering och föregående dos
 • behandlingsorsak
 • övriga läkemedel
 • frågeställning​
Provtagning:

Na-heparinrör, mörkblå propp, eller serumrör med koagulationsaktivator, röd propp.

Volym 1 mL venblod.

Provtagning före dos.

Förvaring / transport:

Centrifugera provet och avskilj plasma/serum.

Hållbarhet vid förvaring och transport:

 • Transport med ankomst till Klinisk farmakologi inom 7 dygn från provtagning kan ske i rums- eller kyltemperatur.
 • Förvaring och transport med ankomst >7 dygn från provtagning skall plasma/serum hållas fryst.

 

 

Referensintervall:
Se medicinsk bedömning på remissvar.

Rekommenderat intervall anges vanligen till 20-40 µmol/L, men detta kan skilja sig mellan olika behandlingsindikationer.
Svarsrutiner:
Analys utförs dagligen, vardagar.
Ackreditering:
Ja
Kommentar:

I samma analys kan karbamazepin, fenobarbital, fenytoin och lamotrigin mätas om så specificeras av beställaren. En remiss och ett rör räcker.