Itrakonazol, P-/S-

Klinisk farmakologi

Alternativa sökord:
  • OH-itrakonazol
  • triazoler-itrakonazol
Läkemedelsnamn:
  • Sporanox
Akutföreskrifter:

Akutmärkning är en förutsättning för akut analys. Akut analys med svar inom 24 timmar från mottaget prov.

Indikationer / kompletterande analyser:
Rekommenderas rutinmässigt pga stor variation i peroral biotillgänglighet och metabolism.
Metod:
Kromatografisk metod med masspektrometrisk detektion (LC-MS/MS).
Remiss:

Elektroniskt i TakeCare: Itrakonazol, -P/S

Pappersremiss: Remiss Läkemedel, Klinisk farmakologi (beställs via Webbutiken)   

Ange på remiss:

  • provtagningsdatum och klockslag
  • datum och klockslag för senast intagen dos 
  • datum för behandlingsstart och senaste dosjustering
  • diagnos och typ av infektion
  • övriga läkemedel
  • vikt och frågeställning
Provtagning:

Na-heparinrör, mörkblå propp, eller rör med koagulationsaktivator, röd propp.

Volym 2 mL venblod.

Provtagning före dos. Jämviktsförhållanden råder efter ca en vecka efter behandlingsstart eller ändrad dos.

Förvaring / transport:

Centrifugera provet och avskilj plasma/serum. 

Hållbarhet vid förvaring och transport av plasma/serum: 

Transport med ankomst till Klinisk farmakologi inom 7 dygn från provtagning kan ske i rums- eller kyltemperatur. 

Vid förvaring och transport med ankomst >7 dygn från provtagning skall plasma/serum hållas fryst.

 

Referensintervall:
Se medicinsk bedömning på remissvar.
Svarsrutiner:
Analys utförs en gång per vecka. 

Svar lämnas på itrakonazol och dess aktiva metabolit OH-itrakonazol.
Ackreditering:
Ja