Itrakonazol, P-/S-

Klinisk farmakologi

Alternativa sökord:
 • OH-itrakonazol
 • triazoler-itrakonazol
Läkemedelsnamn:
 • Sporanox
Akutföreskrifter:

Akutmärkning är en förutsättning för akut analys. Akut analys med svar inom 24 timmar från mottaget prov.

Indikationer / kompletterande analyser:
Rekommenderas rutinmässigt pga stor variation i peroral biotillgänglighet och metabolism.
Metod:
Kromatografisk metod med masspektrometrisk detektion (LC-MS/MS).
Remiss:

Elektronisk remiss: TakeCare

Pappersremiss: Läkemedel, Klinisk farmakologi   

Ange på remiss:

 • provtagningsdatum och klockslag
 • datum och klockslag för senast intagen dos 
 • datum för behandlingsstart och senaste dosjustering
 • diagnos och typ av infektion
 • övriga läkemedel
 • vikt och frågeställning
Provtagning:

Na-heparinrör, mörkblå propp, eller rör med koagulationsaktivator, röd propp. 
Volym 2 mL venblod.

Provtagning före dos. Jämviktsförhållanden råder efter ca en vecka efter behandlingsstart eller ändrad dos.

Förvaring / transport:

Centrifugera provet och avskilj plasma/serum.

Hållbarhet vid förvaring och transportav plasma/serum:

 • Transport med ankomst till Klinisk farmakologi inom 7 dygn från provtagning kan ske i rums- eller kyltemperatur.

 • Vid förvaring och transport med ankomst >7 dygn från provtagning skall plasma/serum hållas fryst.

Referensintervall:
Se medicinsk bedömning på remissvar.
Svarsrutiner:
Analys utförs en gång per vecka. 

Svar lämnas på itrakonazol och dess aktiva metabolit OH-itrakonazol.
Ackreditering:
Ja