Isavukonazol, P-/S-

Klinisk farmakologi

Alternativa sökord:
 • Isavukonazonium
 • Isavukonazoniumsulfat
 • triazoler-isavukonazol
Läkemedelsnamn:
 • CRESEMBA
Akutföreskrifter:

Akutmärkning är en förutsättning för akut analys. Akut analys med svar inom 24 timmar från mottaget prov.

Indikationer / kompletterande analyser:

Misstanke på markant påverkad exponeringsnivå vid läkemedelsinteraktioner eller behandlingssvikt. Kan även vara ett stöd för dosering under särskilda kliniska situationer som t ex off-label användning på barn eller hos patienter med leversvikt.

Metod:

​Kromatografisk metod med masspektrometrisk detektion (LC-MS/MS).

Remiss:

​Elektroniskt i TakeCare: Isavukonazol, -P/S

Pappersremiss: Remiss Läkemedel, Klinisk farmakologi (beställs via Webbutiken)

Ange på remiss:
 • provtagningsdatum och klockslag
 • datum och klockslag för senast intagen dos 
 • datum för behandlingsstart och senaste dosjustering
 • diagnos och typ av infektion
 • övriga läkemedel
 • vikt och frågeställning
Provtagning:

​Na-heparinrör, mörkblå propp, eller rör med koagulationsaktivator, röd propp.

Volym 2 mL venblod.

Provtagning före dos. Steady-state (jämviktskoncentration) gäller två till tre veckor efter nyinsatt behandling eller ändrad dos.

Förvaring / transport:

​Centrifugera provet och avskilj plasma/serum.

Hållbarhet vid förvaring och transport av plasma/serum:

 • Transport med ankomst till Klinisk farmakologi inom 7 dygn från provtagning kan ske i rums- eller kyltemperatur.
 • Vid förvaring och transport med ankomst >7 dygn från provtagning skall plasma/serum hållas fryst.

 

Referensintervall:

​Se medicinsk bedömning på remissvar.

Svarsrutiner:

​Analys utförs en gång per vecka.

Ackreditering:

​Ja