Imatinib, P-/S-

Klinisk farmakologi

Läkemedelsnamn:
  • Glivec
Akutföreskrifter:

Analysen ingår inte i Akutsortimentet. Vid särskilda behov måste laboratoriet kontaktas för diskussion på telefon 08-123 719 99.

Indikationer / kompletterande analyser:
Terapikontroll, compliance, läkemedelsinteraktion, biverkningar, intoxikation.
Metod:
Kromatografisk metod med masspektrometrisk detektion (LC-MS/MS).
Remiss:
Elektroniskt i TakeCare: Imatinib -P/S

Pappersremiss: Remiss Läkemedel, Klinisk farmakologi (beställs via Webbutiken).

Ange på beställning/remiss:
  • provtagningsdatum och klockslag
  • datum och klockslag för senast intagen dos 
  • aktuell dos
  • behandlingsindikation (t ex GIST, KML)
  • datum för senaste dosjustering och föregående dos
  • övriga läkemedel
  • vikt, P-kreatinin och frågeställning
Provtagning:
Na-heparinrör, mörkblå propp, eller serumrör med koagulationsaktivator, röd propp.
 
Volym 2 mL venblod.

Provtagning före dos.
Förvaring / transport:

Centrifugera provet och avskilj plasma/serum och kyl/frys.

Hållbarhet vid förvaring och transport av plasma/serum:

  • Transport med ankomst till Klinisk farmakologi inom 4 dygn från provtagning skall ske i kyltemperatur.
  • Vid förvaring och transport med ankomst >4 dygn från provtagning skall plasma/serum hållas fryst.

 

Referensintervall:
Se medicinsk bedömning på remissvar.
Svarsrutiner:
Analys utförs en gång per vecka.
Ackreditering:

Ja