Hydroxiklorokin, B-

Klinisk farmakologi

Alternativa sökord:
 • Hydroxychloroquine
 • Hydroxiklorokinsulfat
 • Desetylklorokin: Hydroxiklorokin
 • OH-klorokin
Läkemedelsnamn:
 • Plaquenil
Akutföreskrifter:

​Akutmärkning är en förutsättning för akut analys. 

Svar samma dag (innan kl 17) på prov som ankommer Klinisk farmakologi, Huddinge, senast kl 13:00 vardag, kl 11:00 helg.

För information om transport utanför ordinarie transporttur under vardag och helg klicka här​.

Transport av akut prov med ordinarie transporttur på Karolinska under helg:

Karolinska, Solna:​ Prov måste vara på plats på Klinisk kemi senast kl 09:45 för direkttransport kl 10:00 till Klinisk farmakologi, Huddinge.

Karolinska, Huddinge: Prov lämnas på Klinisk kemi senast kl 11:00.​

Indikationer / kompletterande analyser:
 • Osäker exponeringsnivå ffa under intensivvård, och i synnerhet vid njurersättningsbehandling (CRRT/IVA-dialys).
 • Förgiftningar.
 • Terapikontroll vid immunosuppression.
 • Vid misstanke om läkemedelsinteraktion, även avslutat behandling.

 

Metod:
​Kromatografisk metod med masspektrometrisk detektion (LC-MS/MS).
Remiss:
​Elektroniskt i TakeCare: Hydroxiklorokin -B

Pappersremiss: Remiss Läkemedel, Klinisk farmakologi (beställs via Webbutiken, klicka här​)​

Ange på beställning/remiss:

 • ​provtagningsdatum och klockslag
 • datum och klockslag för senast intagen dos
 • datum för insatt behandling
 • behandlingsindikation (SLE/reumatologi, malaria, Covid-19)
 • hemodialys/njurersättningsterapi nej/ja (datum)
 • P-kreatinin
 • P-albumin
 • B-Hb, B-EVF, B-LPK, B-TPK
 • kroppsvikt och kroppslängd
 • orsak till provtagning​
Provtagning:

EDTA-rör, lila propp. OBS! centrifugeras ej.

Volym 2 mL venblod.​

Provtagning vanligen inför ny dos.

 

Förvaring / transport:

Hållbarhet vid förvaring och transport:

 • Transport med ankomst till Klinisk farmakologi inom tre dygn från provtagning kan ske i rumstemperatur.

 

 

Referensintervall:
​​Se medicinsk bedömning på remissvar. Uppmätt koncentration bedöms alltid av laboratorieläkare i relation till rådande kunskapsunderlag.  
Svarsrutiner:
​​Analys utförs två gånger per vecka.

Svar lämnas på hydroxiklorokin, dess aktiva metabolit desetylklorokin och även klorokin. 

Båda substanserna, hydroxiklorokin och klorokin, har desetylklorokin som aktiv metabolit.
Ackreditering:

​Nej