Haloperidol, P-/S-

Klinisk farmakologi

Läkemedelsnamn:
  • Haldol
Akutföreskrifter:

Analysen ingår inte i Akutsortimentet. Vid särskilda behov måste laboratoriet kontaktas för diskussion på telefon 08-123 719 99.

Indikationer / kompletterande analyser:
Rutinkontroll, biverkningar, otillräcklig effekt, polyfarmaci/kombinationsbehandling.
Metod:
Kromatografisk metod med masspektrometrisk detektion (LC-MS/MS).
Remiss:
Elektroniskt i TakeCare: Haloperidol, -P/S
 
Pappersremiss: Remiss Läkemedel, Klinisk farmakologi

Ange på remiss:
  • provtagningsdatum och klockslag
  • datum och klockslag för senast intagen dos 
  • aktuell dos 
  • datum för senaste dosjustering och föregående dos
  • övriga läkemedel
  • frågeställning
Provtagning:
Na-heparinrör, mörkblå propp, eller rör med koagulationsaktivator, röd propp.
 
Volym 2 mL venblod.

Provtagning före dos.
Förvaring / transport:

Centrifugera provet och avskilj plasma/serum.

Hållbarhet vid förvaring och transport av plasma/serum:

  • Transport med ankomst till Klinisk farmakologi inom 7 dygn från provtagning kan ske i rums- eller kyltemperatur.
  • Vid förvaring och transport med ankomst >7 dygn från provtagning skall plasma/serum hållas fryst.

 

Referensintervall:
Se medicinsk bedömning på remissvar. Rekommenderat intervall anges vanligen till 5-40 nmol/L, men detta kan skilja sig mellan olika behandlingsindikationer.
Svarsrutiner:
Analys utförs en gång per vecka.
Ackreditering:
Ja
Kommentar:
I samma analys kan haloperidol, risperidon, sertralin och zuklopentixol mätas om så specificeras av beställaren. En remiss och ett rör räcker.