Ganciklovir, S-

Klinisk farmakologi

Alternativt sökord: Valganciklovir
Läkemedelsnamn:
  • Cymevene
  • Valcyte (valganciklovir)
Akutföreskrifter:
Akutmärkning är en förutsättning för akut analys. Svar samma dag (innan kl 17, men vanligen inom 3 timmar) på prov som ankommer Klinisk farmakologi, Huddinge, senast kl 15:00 vardag, kl 11:00 helg. 

Transport/inlämning av akut prov på Karolinska under helg:
Karolinska, Solna: Prov måste vara på plats på Klinisk kemi/LNP senast 09:45 för direkttransport kl 10:00 till Klinisk farmakologi, Huddinge.
Karolinska, Huddinge: Prov lämnas på Klinisk kemi senast kl 11:00.
Indikationer / kompletterande analyser:
CMV-infektion, CMV-profylax
Metod:
Kromatografisk metod med masspektrometrisk detektion (LC-MS/MS).
Remiss:

Elektroniskt i TakeCare: Ganciklovir, -S

Pappersremiss: Remiss Läkemedel, Klinisk farmakologi (beställs via Webbutiken​).

Ange på beställning/remiss:

  • provtagningsdatum och klockslag​
  • datum och klockslag för senast intagen dos
  • aktuell dos
  • datum för senaste dosjustering och föregående dos
  • övriga läkemedel
  • vikt (hos barn även längd), P-kreatinin och frågeställning

 

Provtagning:
Serumrör med koagulationsaktivator, röd propp.
 
Volym 2 mL venblod. 

Vid svårstucken patient eller barn under fem års ålder se Minsta mängd vid kapillär provtagning. Kapillärrör/mikrorör: rör med röd propp.

Provtagning före dos.
Förvaring / transport:

Centrifugera provet och avskilj serum.

Hållbarhet vid förvaring och transport av serum:

  • Transport med ankomst till Klinisk farmakologi inom 8 dygn från provtagning kan ske i rums- eller kyltemperatur.
  • Vid förvaring och transport med ankomst >8 dygn från provtagning skall serum hållas fryst.

 

Referensintervall:
Se medicinsk bedömning på remissvar.
Svarsrutiner:
Analys utförs dagligen.
Ackreditering:
Ja
Kommentar:
Valganciklovir metaboliseras till ganciklovir vilket analyseras i metoden.