Flupentixol, P-/S-

Klinisk farmakologi

Läkemedelsnamn:
  • Fluanxol
Akutföreskrifter:

Analysen ingår inte i Akutsortimentet. Vid särskilda behov måste laboratoriet kontaktas för diskussion på telefon 08-123 719 99.

Metod:
Kromatografisk metod med maspektrometrisk detektion (LC-MS/MS).
Remiss:

Elektroniskt i TakeCare: Flupentixol, -P/S

Pappersremiss: Remiss Läkemedel, Klinisk farmakologi (beställs via webbutiken​).

Ange på remiss:

  • provtagningsdatum och klockslag
  • datum och klockslag för senast intagen dos
  • aktuell dos
  • datum för senaste dosjustering och föregående dosering
  • övriga läkemedel
  • frågeställning
Provtagning:
Na-heparinrör, mörkblå propp, eller rör med koagulationsaktivator, röd propp.
 
Volym 1 mL venblod.

Provtagning före dos.
Förvaring / transport:

Centrifugera provet, avskilj plasma/serum och kyl/frys.

Hållbarhet vid förvaring och transport:

  • Förvaring och transport av plasma/serum med ankomst till Klinisk farmakologi, Huddinge, inom ett dygn från provtagning kan ske i kyltemperatur.
  • Vid förvaring och transport av plasma/serum med ankomst till Klinisk farmakologi, Huddinge, 1-7 dygn från provtagning skall plasma/serum hållas fryst.
Referensintervall:
Se medicinsk bedömning på remissvar.
Svarsrutiner:
Analys utförs en gång per vecka.
Ackreditering:

​Ja