Fluoxetin, P-/S-

Klinisk farmakologi

Alternativt sökord: Norfluoxetin
Läkemedelsnamn:
  • Fontex
  • Fluoxetin
Akutföreskrifter:

Analysen ingår inte i Akutsortimentet. Vid särskilda behov måste laboratoriet kontaktas för diskussion på telefon 08-517 719 99.

Indikationer / kompletterande analyser:
Terapisvikt, biverkningsproblematik
Metod:
Kromatografisk metod med masspektrometrisk detektion (LC-MS/MS).
Remiss:
Elektroniskt i TakeCare: Fluoxetin -P/S

 
Pappersremiss: Läkemedel, Klinisk farmakologi (beställs via Webbutiken​)

Ange på beställning/remiss:
  • provtagningsdatum och klockslag
  • datum och klockslag för senast intagen dos 
  • aktuell dos 
  • datum för senaste dosjustering och föregående dos
  • övriga läkemedel
  • frågeställning
Provtagning:
Na-heparinrör, mörkblå propp, eller serumrör med koagulationsaktivator, röd propp. 
Volym 1 mL venblod.

Provtagning före dos.
Förvaring / transport:

Centrifugera provet och avskilj plasma/serum. 

Hållbarhet vid förvaring och transport:

  • Transport med ankomst till Klinisk farmakologi inom 7 dygn från provtagning kan ske i rums- eller kyltemperatur.

  • Vid förvaring och transport med ankomst >7 dygn från provtagning skall plasma/serum hållas fryst.

Referensintervall:
Se medicinsk bedömning på remissvar.
Svarsrutiner:
Analys utförs en gång per vecka. 

Svar lämnas på fluoxetin och dess aktiva metabolit norfluoxetin.
Ackreditering:

Ja