Flukonazol, P-/S-

Klinisk farmakologi

Alternativt sökord: triazoler-flukonazol
Läkemedelsnamn:
 • Diflucan
 • Fluconazol
Akutföreskrifter:

Akutmärkning är en förutsättning för akut analys. Akut analys med svar inom 24 timmar från mottaget prov.

Indikationer / kompletterande analyser:
Kontinuerlig hemodiafiltration eller vid renal hyperfiltration.
Metod:
Kromatografisk metod med masspektrometrisk detektion (LC-MS/MS).
Remiss:

Elektroniskt i TakeCare: Flukonazol, -P/S

Pappersremiss: Läkemedel, Klinisk farmakologi 

Ange på remiss:

 • provtagningsdatum och klockslag
 • datum och klockslag för senast intagen dos
 • aktuell dos
 • datum för senaste dosjustering och föregående dos
 • övriga läkemedel
 • vikt, P-kreatinin och frågeställning,
 • typ av dialys om förekommande
 • tidpunkt för genomförd senaste dialys, om intermittent
Provtagning:

Na-heparinrör, mörkblå propp, eller rör med koagulationsaktivator, röd propp.

Volym 2 mL venblod. 

Provtagning före dos alternativt för AUC: före dos, 1, 2 och 4 timmar efter dos.

Förvaring / transport:

Centrifugera provet och avskilj plasma/serum.

Hållbarhet vid förvaring och transport av plasma/serum:

 • Transport med ankomst till Klinisk farmakologi inom 7 dygn från provtagning kan ske i rums- eller kyltemperatur.
 • Vid förvaring och transport med ankomst >7 dygn från provtagning skall plasma/serum hållas fryst.
Referensintervall:
Se medicinsk bedömning på remissvar.
Svarsrutiner:
Analys utförs en gång per vecka.
Ackreditering:
Ja