Flukloxacillin, P-

Klinisk farmakologi

Läkemedelsnamn:
 • Heracillin
 • Flucloxacillin
Akutföreskrifter:
Akutmärkning är en förutsättning för akut analys. Akut analys utförs ​med svar inom 24 timmar från mottaget prov.​
Indikationer / kompletterande analyser:
Vid behandlingssvikt eller vid misstänkt ackumulering och/eller biverkningar.
Metod:
Kromatografisk metod med masspektrometrisk detektion (LC-MS/MS).
Remiss:

Elektroniskt i TakeCare: Flukloxacillin, -P

Pappersremiss: Läkemedel, Klinisk farmakologi (beställs via Webbutiken​)

Ange på beställning/remiss:

 • provtagningsdatum och klockslag
 • datum och klockslag för senast intagen dos
 • datum för senaste dosjustering och föregående dos
 • övriga läkemedel
 • vikt (hos barn även längd)
 • P-kreatinin och frågeställning
Provtagning:

Na-heparinrör, mörkblå propp.

Volym 1 mL venblod. 

Provtagning rekommenderas innan ny dos (dalvärde) vid misstanke ackumulering, men vid teraspisvikt rekommenderas istället provtagning både efter halva dosintervallet liksom inför ny dos, dvs vanligen 4 respektive 8 timmar efter senaste dos.

Förvaring / transport:

OBS! Provet har kort hållbarhet i rumstemperatur!

Provhantering:

 • Centrifugera provet inom en timme från provtagning.
 • Avskilj plasma.
 • Placera plasma omedelbart i kyl eller helst i frys.

 

OBS! Se hållbarhet för plasma vid olika förvarings- och transporttemperaturer nedan!

Hållbarhet vid förvaring och transport av plasma:

 • Förvaring och transport med ankomst till Klinisk farmakologi inom 1 dygn från provtagning skall ske i kyltemperatur eller fryst.
 • Vid förvaring och transport med ankomst 1-7 dygn från provtagning måste plasma hållas fryst.
Referensintervall:
Se medicinsk bedömning på remissvar.
Svarsrutiner:
Analys utförs en gång per vecka.
Ackreditering:

​Nej