Flucytosin, P-

Klinisk farmakologi

Alternativa sökord:
 • Fluorocytosin
 • 5-FC
Läkemedelsnamn:
 • Ancotil
Akutföreskrifter:

Akutmärkning är en förutsättning för akut analys. Svar samma dag (innan kl 17, men vanligen inom 3 timmar) på prov som ankommer Klinisk farmakologi, Huddinge, senast kl 13:00 vardag, kl 11:00 helg.

Transport/inlämning av akut prov på Karolinska under helg:
Karolinska, Solna: Prov måste vara på plats på Klinisk kemi/LNP senast 09:45 för direkttransport kl 10:00 till Klinisk farmakologi, Huddinge.
Karolinska, Huddinge: Prov lämnas på Klinisk kemi senast kl 11:00.

Indikationer / kompletterande analyser:
Monitorering i syfte att undvika toxicitet samt för att säkerställa adekvat exponering. Stärkt indikation vid nedsatt njurfunktion.
Metod:
Kromatografisk metod med masspektrometrisk detektion (LC-MS/MS).
Remiss:
Pappersremiss: Remiss Läkemedel, Klinisk farmakologi (beställs via Webbutiken)

Ange på remiss:
 • provtagningsdatum och klockslag
 • datum och klockslag för senast intagen dos
 • aktuell dos
 • datum för senaste dosjustering och föregående dos
 • övriga läkemedel
 • vikt och frågeställning
Provtagning:
Prov tas både före och efter ny dos. Efterprovet syftar till att uppskatta toppkoncentration och bör tas 15-30 minuter efter avslutad infusion, alternativt 2 timmar efter peroralt given dos.

EDTA-rör, lila propp.

Volym 2 mL venblod.
Förvaring / transport:

OBS! Skillnad i hållbarhet, förvaring och transport beroende på om provet skickas som helblod (ocentrifugerat) eller om det skickas efter centrifugering och alikvotering.

Hållbarhet vid förvaring och transport av helblod i EDTA-rör:

 • Transport med ankomst till Klinisk farmakologi inom 7 dygn från provtagning kan ske i rumstemperatur. OBS! EDTA-blod får inte frysas!

 

Hållbarhet vid förvaring och transport av EDTA-plasma:

 • Centrifugera provet och avskilj plasma.
 • Transport med ankomst till Klinisk farmakologi inom 7 dygn från provtagning kan ske i rums- eller kyltemperatur.
 • Vid förvaring och transport med ankomst >7 dygn från provtagning skall plasman hållas fryst.

 

 

Referensintervall:
Se medicinsk bedömning på remissvar.
Svarsrutiner:
Analys utförs en gång per vecka. 
Ackreditering:

​Nej