Fenytoin, P-/S-

Klinisk farmakologi

Läkemedelsnamn:
 • Epanutin
 • Lehydan
 • Fenantoin
Akutföreskrifter:

Akutmärkning är en förutsättning för akut analys. Svar inom 2 timmar på prov som ankommer Klinisk farmakologi, Huddinge, senast kl 16:30 vardag, kl 14:30 lördag, kl 13:00 söndag.

Indikationer / kompletterande analyser:

Insättning av behandling, terapisvikt, misstänkta biverkningar, doshöjning/minskning (dosberoende kinetik), polyfarmaci, interaktioner.
Vid tillstånd med förändrad proteinbindning såsom graviditet, njur- och leversjukdom kan bestämning av fri fraktion vara motiverad. Se provtagningsanvisningar för Fenytoin, fri fraktion, P-/S-.

Remiss:

Elektroniskt i TakeCare: Fenytoin -P/S

Pappersremiss: Läkemedel, Klinisk farmakologi (beställs via Webbutiken​)

Ange på beställning/remiss:

 • provtagningsdatum och klockslag  
 • datum och klockslag för senast intagen dos 
 • aktuell dos 
 • datum för senaste dosjustering och föregående dos
 • behandlingsorsak
 • övriga läkemedel
 • frågeställning
Provtagning:

Na-heparinrör, mörkblå propp, eller serumrör med koagulationsaktivator, röd propp.

Volym 1 mL venblod.

Provtagning före dos.

Förvaring / transport:

Centrifugera provet och avskilj plasma/serum.

Hållbarhet vid förvaring och transport:

 • Transport med ankomst till Klinisk farmakologi inom 7 dygn från provtagning kan ske i rums- eller kyltemperatur.
 • Förvaring och transport med ankomst >7 dygn från provtagning skall plasma /serum hållas fryst.

 

Referensintervall:

Se medicinsk bedömning på remissvar.

Vanligen 40-80 µmol/L, < 15år 40-100 µmol/L.

Svarsrutiner:
Analys utförs dagligen, vardagar.
Ackreditering:
Ja
Kommentar:

I samma analys kan fenytoin, fenobarbital, karbamazepin, valproat och lamotrigin mätas om så specificeras av beställaren. En remiss och ett rör räcker.