Fenobarbital, P-/S-

Klinisk farmakologi

Alternativt sökord: Primidon
Läkemedelsnamn:
 • Fenemal
 • Liskantin
 • Mysoline
Akutföreskrifter:

Akutmärkning är en förutsättning för akut analys. Svar inom 2 timmar på prov som ankommer Klinisk farmakologi, Huddinge, senast kl 16:30 vardag, kl 14:30 lördag, kl 13:00 söndag.

Indikationer / kompletterande analyser:

Terapisvikt, misstänkta biverkningar, reducerad njurfunktion, misstänkt intoxikation, doshöjning/minskning eller multiterapi.

 

Metod:
Immunokemisk metod
Remiss:

Elektroniskt i TakeCare: Fenobarbital, -P/S

Pappersremiss: Remiss Läkemedel, Klinisk farmakologi (beställs via Webbutiken​).

Ange på remiss:

 • provtagningsdatum och klockslag
 • datum och klockslag för senast intagen dos
 • aktuell dos
 • datum för senaste dosjustering och föregående dos
 • behandlingsorsak
 • övriga läkemedel
 • frågeställning
Provtagning:
Na-heparinrör, mörkblå propp, eller serumrör med koagulationsaktivator, röd propp.

Volym 1 mL venblod. 

Vid provtagning på svårstucken patient eller på barn under fem års ålder kan småvolymsrör användas: Li-heparinrör, mörkgrön propp, eller serumrör med röd propp. Se Minsta provmängd.

Provtagning före dos.
Förvaring / transport:

Centrifugera provet och avskilj plasma/serum.

Hållbarhet vid förvaring och transport av plasma/serum:

 • Transport med ankomst till Klinisk farmakologi inom 7 dygn från provtagning kan ske i rums- eller kyltemperatur.
 • Förvaring och transport med ankomst >7 dygn från provtagning skall plasma/serum hållas fryst.

 

 

Referensintervall:
Se medicinsk bedömning på remissvar.

Rekommenderat intervall anges vanligen till 45-130 µmol/L.
Svarsrutiner:
Analys utförs dagligen, vardagar.
Ackreditering:
Ja
Kommentar:
I samma analys kan fenobarbital, fenytoin, karbamazepin, valproat och lamotrigin mätas om så specificeras av beställaren. En remiss och ett rör räcker.

Primidon omvandlas till fenobarbital.