Everolimus, B-

Klinisk farmakologi

Alternativa sökord:
 • RAD
 • RAD001
Läkemedelsnamn:
 • Afinitor
 • Certican
 • Votubia
Akutföreskrifter:

Akutmärkning är en förutsättning för akut analys. Svar samma dag (innan kl 17, men vanligen inom 3 timmar) på prov som ankommer Klinisk farmakologi, Huddinge, senast kl 15:00 vardag, kl 11:00 helg.

Transport/inlämning av akut prov på Karolinska under helg:
Karolinska, Solna: Prov måste vara på plats på Klinisk kemi/LNP senast 09:45 för direkttransport kl 10:00 till Klinisk farmakologi, Huddinge.
Karolinska, Huddinge: Prov lämnas på Klinisk kemi senast kl 11:00.

Indikationer / kompletterande analyser:
Terapikontroll, behandlingssvikt eller biverkningar.
Metod:
Analysen utförs med kromatografisk metod (LC-MS/MS) vilken ger ca 20% lägre värden än immunokemiska metoder.
Remiss:

Elektroniskt i TakeCare: Everolimus -B

Pappersremiss: Remiss Läkemedel, Klinisk farmakologi (beställs via Webbutiken​).

Ange på beställning/remiss:​​​

 • provtagningsdatum och klockslag​​​
 • datum och klockslag för senast intagen dos
 • aktuell dos
 • datum för senaste dosjustering och föregående dos
 • övriga läkemedel
 • frågeställning
 • vikt, P-kreatinin​
Provtagning:
EDTA-rör, lila propp. OBS! centrifugeras ej.
  
Volym minst 1 ml venblod.

Vid provtagning på svårstucken patient eller på barn under fem års ålder kan småvolymsrör användas: EDTA-rör, lila propp. Se Minsta provmängd. Kapillärt tagna prover ger, i genomsnitt, lägre värden än venöst tagna prover.

Provtagning före dos.
Förvaring / transport:

Hållbarhet vid förvaring och transport:

 • Transport med ankomst till Klinisk farmakologi inom 7 dygn från provtagning kan ske i rums- eller kyltemperatur.
 • Förvaring och transport med ankomst >7 dygn från provtagning skall provet hållas fryst.

 

 

Referensintervall:
Se medicinsk bedömning på remissvar.
Svarsrutiner:
Analys utförs dagligen. 

Tilläggsbeställning av ciklosporin, everolimus, sirolimus och tacrolimus görs av Klinisk farmakologi om avsaknad av beställd substans men förekomst av någon ovan nämnda.
Ackreditering:
Ja
Kommentar:
I samma analys kan ciklosporin, everolimus, sirolimus och tacrolimus mätas om så specificeras av beställaren. En remiss och ett rör räcker.