Etosuximid, P-/S-

Klinisk farmakologi

Läkemedelsnamn:
  • Petnidan
  • Suxinutin
  • Zarondan
Akutföreskrifter:

Analysen ingår inte i Akutsortimentet. Vid särskilda behov måste laboratoriet kontaktas för diskussion på telefon 08-123 719 99.

Indikationer / kompletterande analyser:
Terapikontroll eller misstänkta biverkningar.
Metod:
Immunokemisk metod.
Remiss:

Elektroniskt i TakeCare: Etosuximid -P/S

Papperemiss: Remiss Läkemedel, Klinisk farmakologi (beställs via Webbutiken​)

Ange på beställning/remiss:

  • provtagningsdatum och klockslag
  • datum och klockslag för senast intagen dos 
  • datum för senaste dosjustering och föregående dos
  • övriga läkemedel
  • vikt, P-kreatinin och frågeställning
Provtagning:
Na-heparinrör, mörkblå propp, eller serumrör med koagulationsaktivator, röd propp.
 
Volym 1 mL venblod. 

Vid provtagning på svårstucken patient eller på barn under fem års ålder kan småvolymsrör användas: Li-heparinrör, mörkgrön propp, eller serumrör med röd propp. Se Minsta provmängd.

Provtagning före dos.
Förvaring / transport:

Centrifugera provet och avskilj plasma/serum.

Hållbarhet vid förvaring och transport:

  • Transport med ankomst till Klinisk farmakologi inom 7 dygn från provtagning kan ske i rums- eller kyltemperatur.
  • Vid förvaring och transport med ankomst >7 dygn från provtagning skall plasma/serum hållas fryst.

 

Referensintervall:

Se medicinsk bedömning på remissvar.

Svarsrutiner:
Analys utförs en gång per vecka.
Ackreditering:
Ja