Etambutol, P-/S-

Klinisk farmakologi

Alternativt sökord: Myambutol
Läkemedelsnamn:
  • Rimstar
Akutföreskrifter:

Analysen ingår inte i Akutsortimentet. Vid särskilda behov måste laboratoriet kontaktas för diskussion på telefon 08-123 719 99.

Metod:
Kromatografisk metod med masspektrometrisk detektion (LC-MS/MS).
Remiss:

Elektroniskt i TakeCare: Etambutol, -P/S

Pappersremiss: Remiss Läkemedel, Klinisk farmakologi (beställs via Webbutiken​).

Ange på beställning/remiss:

  • provtagningsdatum och klockslag
  • datum och klockslag för senast intagen dos 
  • aktuell dos 
  • datum för senaste dosjustering och föregående dosering
  • övriga läkemedel
  • frågeställning
Provtagning:

Na-heparinrör, mörkblå propp, eller serumrör med koagulationsaktivator, röd propp.

Provtagning före dos för toxicitets-/ackumulations-frågeställning eller 2-4 timmar efter dos för effektfrågeställning.

Förvaring / transport:

centrifugera provet och avskilj plasma/serum.

Hållbarhet vid förvaring och transport av plasma/serum:

  • Transport med ankomst till Klinisk farmakologi inom 7 dygn från provtagning kan ske i rums- eller kyltemperatur.
  • Vid förvaring och transport med ankomst >7 dygn från provtagning skall plasma/serum hållas fryst.
Referensintervall:
Se medicinsk bedömning på remissvar.
Svarsrutiner:
Analys utförs en gång per vecka.
Ackreditering:
Ja